Afbeelding
Wim Braakhekke

Dialoogbijeenkomst: Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw

Overig Deel je nieuws

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de dialoogbijeenkomst van het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen. Het thema van deze bijeenkomst is “Landschapsgrond, landbouw met natuur, natuur met landbouw”.

Landschapsgrond is een nieuwe vorm van landgebruik, inclusief beheervoorschriften voor de terreingebruikers/beheerders, die in bestemmings-/omgevingsplannen een tussenvorm is tussen de bestemmingen landbouw en natuur. Het begrip Landschapsgrond is opgenomen in het coalitieakkoord van het huidige kabinet en is alom in discussie. De provincie heeft momenteel een actief aankoopbeleid voor landbouwgronden in het kader van het beleid voor reductie van stikstofbelasting op natuurgebieden en continuering van bouw van woningen en infrastructuur.

Heeft het begrip Landschapsgrond meerwaarde voor het toekomstig landgebruik in de Renkumse Beekdalen? Over wat voor landbouw en natuur praten wij dan: voedselbossen, gronden voor grote grazers, natuur-inclusieve veeboerderijen? En om welke landbouw- en natuurgronden gaat het dan?

Wij nodigen deskundige sprekers uit om dit toe te lichten en vragen een aantal ‘streekholders’ in een pitch hun plannen voor landgebruik in de beekdalen te presenteren.

Verzeker u nu al van een plaats aan de (ontwerp)tafel waar uw thema of deelgebied straks aan de orde komt!

Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn:

- Provinciaal Beheerplan 2023 Natura 2000-gebieden

- Stand van zaken m.b.t. de Provinciale herstelplannen Natuur Veluwe

- Intentieverklaring van partners in het Gebiedsproces Renkumse Beekdalen

- Uitwerking van de visie en maatregelen voor een beter beekdalbeheer in werkateliers van betrokken ‘streekholders’. Deze gaan wij in eerste helft van 2023 organiseren.

Plaats:         Beekdalhoeve/Everwijnsgoed, Bennekomseweg 160, Renkum

Datum:        Zaterdag 26 november 2022

Tijden:         10:00 – 15:00 uur, Inloop om 9:30 uur

Kosten:       Toegang en lunch zijn gratis

Aanmelden: via www.renkumsbeekdal.nl

Contact:      wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl ; Tel.: 06 3860 6262

advertentie
Afbeelding
Feest voor Americana fans bij Live Stage Marnix 31 jan, 07:15
Logo
Afbeelding
Gouden handjes Gertjan Meerkerk bezorgen DVO zege 29 jan, 09:05
Logo
Afbeelding
Vier op een rij voor Bennekom 28 jan, 21:13
Afbeelding
Jan van Eck plaatste 1468 'Bennekomse plaatjes' op Instagram: 'Bennekom is echt zo prachtig' 27 jan, 13:54
Afbeelding
Politie Ede zoekt zwarte sporttas en vraagt hulp inwoners Bennekom 26 jan, 18:07
Afbeelding
Galerie Bonaventura is terug in Bennekom: 'Het was nu of nooit' 26 jan, 13:46
Afbeelding
'Ooglidcorrectie spannend? Na afloop vindt eigenlijk iedereen dat het 100 procent is meegevallen' 25 jan, 16:55
advertentie