Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad

Door Ceiloi van Deutekom

Het verkeer in Bennekom en de veiligheid houdt ons allen bezig. Als Dorpsraad zijn wij veel in gesprek met bewoners en de gemeente over dit onderwerp. De plannen voor de doorfietsroute worden concreter, de werkzaamheden van de Parklaan worden zichtbaar en de maatregelen om het sluipverkeer in Bennekom-Oost tegen te gaan, starten deze maand.

BENNEKOM - Bij het maken van de structuurvisie was verkeer een belangrijk onderwerp. De structuurvisie kan je downloaden via www.dorpsraadbennekom.nl/over-dorpsraad/. De Dorpsraad heeft o.a. tijdens Vlegeldag aan inwoners gevraagd wat zij als gevaarlijke punten ervaren. Daarna is hier met Veilig Verkeer Nederland over gesproken. Hieruit zijn veertien punten gekomen die nu bijna allemaal opnieuw worden ingericht.

We hopen dat de doorfietsroute, de sluipverkeermaatregelen en de aanleg van een nieuw fietspad langs de Kierkamperweg het dorp veiliger maken. Bij veiligheid blijft ook het gedrag van de inwoners van groot belang.Toch is er geen reden om stil te gaan zitten. Zeker niet nu de regio waarschijnlijk blijft groeien en de verkeersdruk op Bennekom alleen maar groter wordt. We starten daarom met het maken van een integrale verkeersvisie voor Bennekom voor de langere termijn. Daarvoor zijn we op zoek naar ongeveer tien personen uit verschillende delen van ons dorp.

'Samen maken we Bennekom veiliger!'

Het is de bedoeling dat deze groep samen met de inwoners van Bennekom signalen, prioriteiten stellen en andere ideeën ophaalt. Die gaan we dan bespreken met de verkeersadviseurs van de gemeente. Doel is om de verkeersveiligheid en – doorstroming voor de toekomst beter te waarborgen. Je hoeft geen verkeersdeskundige te zijn, maar als je graag mee wilt denken kun je je aanmelden via www.facebook.com/957655884293873 of via info@dorpsraadbennekom.nl. Samen maken we Bennekom Veiliger!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden