Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad door Ceiloi van Deutekom

Minder verkeer door je eigen straat, zonder de straat van je buren extra te belasten. Dit vraagstuk ligt in Bennekom bij de Selterskampsweg, Vossenweg en Prins Bernhardlaan. Begin 2020 worden hier maatregelen genomen die snelheid en aantal auto's moeten beperken. Dit als uitvloeisel van een motie van de gemeenteraad. Het bovengenoemde sluipverkeerdilemma is lastig, maar samen kunnen we een zo goed mogelijke oplossing bereiken. De dorpsraad blijft zich daarnaast inzetten om een integraal verkeersplan met álle inwoners te maken. Komende tijd hoor je daar meer over. Deel nu alvast je mening op onze Facebookpagina over dit onderwerp

Op de andere verkeersdossiers is voortgang geboekt. Bij de Parklaan-inloopavond zagen we dat in 2023 de Parklaan zuid afgerond is. Verder hopen we dat Rijkswaterstaat de stoplichten bij de Poortwachter beter gaat instellen voor het verkeer vanuit Bennekom en Wageningen. Er zijn gesprekken gepland om dit te bekijken.

'samen kunnen we een zo goed mogelijke oplossing bereiken'

De gemeente betrekt ons ook bij de inrichting van Bennekom. Er wordt hard gewerkt aan de Regionale Energie Strategie. Het rijk verplicht lokale overheden een plan te maken hoe ze de klimaatdoelstellingen in 2030 wil gaan halen. Een vraag is hoe de regio energie duurzaam gaat opwekken. De gemeente zal dit jaar twee informatiebijeenkomsten organiseren voor de bewoners om samen te kijken hoe we dit in Bennekom kunnen realiseren.

Verder werkt de gemeente aan de omgevingsvisie. Aanvankelijk was het idee een afzonderlijke visie te maken voor de buitengebieden, nu gaat de gemeente één visie maken voor de hele gemeente. Tot slot werkt de gemeente aan een oplossing rondom het stikstofprobleem. Er ligt een deken van stikstof over alle gronden, waar sommige planten niet doorheen kunnen groeien. Ede heeft veel natuurgebieden en landbouwgronden, wat nog een lastig dilemma oplevert.

Meer berichten