Foto:

Burgemeester René Verhulst verrast gedecoreerden bij Lintjesregen

EDE - Burgemeester René Verhulst van Ede heeft vrijdag 26 april aan 25 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt waarvan 5 inwoners uit Bennekom. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. 24 inwoners kregen hun lintje tijdens de algemene gelegenheid, en eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt.

Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

Marja Eweg-Maclaine Pont, 71 jaar, Bennekom

Marja Eweg-Maclaine Pont was tot haar pensioen werkzaam als informatiespecialist universiteitsbibliotheek. Al meer dan veertig jaar verricht zij vrijwilligerswerk. Ze begon als bestuurslid van het blazersensemble van de landelijke Federatie van Amateur en Symfonie Orkesten (FASO) en was hier tot opheffing in 2015 secretaris. Ze heeft de muziekbibliotheek van de federatie geactualiseerd en geharmoniseerd. Daarnaast is zij zestien jaar secretaris bij het begeleidingsorkest Orchestra Columna. Ook is zij meer dan vijf jaar bestuurslid en cursuscoördinator bij de Volksuniversiteit Wageningen.

Wilma van Roekel-Peppink, 58 jaar, Bennekom

Wilma van Roekel-Peppink begon in 1990 als bestuurslid bij de stichting De Ondergrondse Kerk afdeling Meerlanden en was vijf jaar lid van de werkgroep Europa bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2000 richtte zij het Lindafonds op, waardoor in Tsjechië het eerste hospice tot stand is gekomen en er diverse opvangcentra in de Oekraïne zijn opricht. Ze werd bestuurslid bij Father's House in Kiev waar ze haar kennis en ervaring mee deelde. Inmiddels zijn de projecten van het Lindafonds overgedragen aan de stichting Kom over en Help.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

Arie van Dijk, 70 jaar, Bennekom

Arie van Dijk begon begin jaren tachtig met zijn vrijwilligerswerk bij de parochie Maria Virgo Regina in Bennekom. Vervolgens was hij vele jaren actief als penningmeester bij meerdere scholen in de gemeente Ede. Vijfentwintig jaar was hij secretaris van de Vereniging Vrienden van het Kijk en Luistermuseum te Bennekom en vijf jaar was hij vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Manege Zonder Drempels.

Wim van der Heide, 72 jaar, Bennekom

Wim van der Heide werd in 1983 vrijwilliger bij de Gereformeerde Brinkstraatkerk en secretaris van de plaatselijke commissie Samen-op-Weg. Later werd hij diaken en voorzitter van de diaconie. In 2000 nam hij het initiatief voor oprichting van een projectkoor binnen de kerkgemeenschap, organiseert hij activiteiten voor het koor en onderhoudt hij de contacten met de predikanten. Meer dan dertig jaar verzorgt hij de muzikale ondersteuning bij de zondagse vieringen op locatie de Hartenberg van 's Heeren Loo.

ir. Jan de Jonge, 68 jaar, Bennekom

Jan de Jonge verricht hij al veertig jaar vrijwilligerswerk. Bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wageningen was hij diaken, ouderling en kerkorganist. Vijftien jaar is hij bestuurslid van het Provinciaal Uniebestuur van de ChristenUnie Gelderland, eerder was hij bestuurslid van de ChristenUnie afdeling Ede. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting tot Ondersteuning bij Financiële Administratie in Wageningen en bij de Bezoek- en Opvang Service van de zorgorganisatie Opella.

Meer berichten