Foto:

De Vrije Slag wil op herhaling!

Door Wout Schotsman

Dat De Vrije Slag graag weer zo'n prachtige zomer wil, is logisch: met weer meer dan 100.000 bezoekers wordt flink omzet gemaakt. En dat is hard nodig om financieel het hoofd boven water te kunnen houden, zeker nu de gemeente de subsidie met 20.000 euro heeft verlaagd. Dat terwijl het rijk de BTW heeft verhoogd en De Vrije Slag 50 jaar bestaat en de ambitie heeft er een geweldig jubileumjaar van te maken. Hoe wordt dat allemaal opgelost?

Graag nog
zo'n zomer als in 2018

Naar aanleiding van een artikel in het Bennekoms Nieuwsblad hebben zich kandidaat-bestuursleden aangemeld. Het bestuur is nu weer op volle sterkte: 8 personen. Dat helpt, gezien al het werk dat gedaan moet worden. Het nieuwe bestuur heeft inmiddels een aantal besluiten genomen, die te maken hebben met het nieuwe zwemseizoen:

* Er is een jubileumcommissie benoemd, die ervoor moet zorgen dat de bezoekers ook wat merken van het jubileumplezier.

* Op de zomer heeft het bestuur geen invloed, maar wel op de kwaliteit van het bad. De winter is weer gebruikt om flink onderhoud te plegen en het bad ligt er tip-top bij.

Het seizoen 2019

* Het zwembad is geopend van 26 april tot en met 1 september

* Het was al een goede gewoonte om niet te roken bij de zwembassins. Met ingang van dit seizoen geldt er een rookverbod voor het hele zwembadterrein.

* De Horeca-voorziening is weer in eigen hand genomen. De samenwerking met Keltenwoud is beëindigd en nieuwe horecapartner ISPORT realiseert een horecavoorziening bij het peuterbad. Gezellig en uitnodigend!

* Helaas! De prijzen zijn wat hoger dan vorig jaar, wegens de verlaagde subsidie en de verhoogde BTW. Een standaardabonnement (1 persoon) kost nu 110 euro. Een gezinsabonnement kost 230 euro (5 personen en elke volgende persoon 25 euro). De toegangsprijs is: 5,50 euro per persoon. (kinderen t/m 3 jaar gratis!). Een 6 badenkaart kost 33 euro en een 15 badenkaart 68 euro.

De voorverkoop

* De voorverkoop van abonnementen is van dinsdag 23 april t/m vrijdag 26 april, van 8.00 tot 18.00 uur. Tijdens de voorverkoop 10 euro korting! Wel even gebruik van maken natuurlijk. Dan compenseer je alvast een tientje van de prijsverhoging!

* De openingsuren zijn van maandag t/m vrijdag 8.00 tot 19.30 uur. Abonnementshouders kunnen al vanaf 7.00 uur terecht. Op zaterdag en zondag: van 9.30 uur tot 18.00 uur.

2018 was voor De Vrije Slag een fantastisch seizoen, maar voor de bezoekers soms niet helemaal probleemloos: parkeerproblemen voor de auto, in het zwembad meer staanplaatsen dan zwemgelegenheid. Het bestuur van De Vrije Slag vraagt de bezoekers dus zoveel mogelijk per fiets te komen. Even lekker fietsen om lekker lang te zwemmen. Meer informatie: zie www.zwembaddevrijeslag.nl

Meer berichten