Exclusieve uitgave Boekelo voor HVOB-leden

BENNEKOM - Over twee jaar bestaat de Historische Vereniging Oud-Bennekom (HVOB) 75 jaar. Vooruitblikkend naar dit jubileum wil de vereniging, één van de grootste van Bennekom, haar leden nu al extra waarderen. Dat gebeurt door middel van de uitgave (replica) van een historische fotoalbum over huize Boekelo, samengesteld door Max van Hoffen.

Dit album gaat over de restauratie van Boekelo in 1948/49 en bevat foto's van voor, tijdens en na de restauratie. Max van Hoffen was initiatiefnemer en grote stimulator van de restauratie. Hij behoedde Boekelo in 1945 voor onmiddellijke sloop. Boekelo heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de HVOB. Jarenlang was er de eerste Bennekomse Oudheidkamer gevestigd, een voorloper van het huidige museum aan de Kerkstraat. In 2017 vond er nog een succesvolle Open Monumentendag. Veel Bennekommers hebben toen een kijkje genomen in en rond de boerderij

fotoalbum

Bij de voorbereidingen van de Open Monumentendag 2017 ontdekte de Werkgroep Monumenten van de HVOB Werkgroep Monumenten dat er een album bestond, samengesteld door Max van Hoffen over deze restauratie van 1943 bestond. Speurwerk leidde naar het Nederlands Oplenlucht Museum (NOM) te Arnhem. En het NOM bleek bereid het album over te dragen aan HVOB. Het album keerde terug naar en werd overgedragen aan de HVOB-Beeldbank, waar het nu wordt beheerd.
Het album blijkt een historisch juweeltje: 44 bladen vol met foto's, krantenknipsels en tekeningen, door Max Van Hoffen liefdevol bijeen geplakt en met witte inkt toegelicht. Te mooi om in de brandkast te leggen.

replica
Als voorbode op het 75-jarig bestaan van de HVOB drukt Drukkerij Modern daarom, belangeloos en exclusief voor HVOB-leden, een replica-versie dit bijzondere album. Het replica is zorgvuldig samengesteld door oud-secretaris Michels van de HVOB. Er moet waarop vooraf ingetekend moet worden.De druk is eenmalig en wordt niet herhaald. De kosten zijn 15 euro.

Meer berichten