Foto:

Dorps(p)raad

BENNEKOM - Welkom Burak Eksi, onze tweede wijkagent! We zijn altijd weer blij met de hulp van de wijkagenten. Afgelopen maand was 'Rent-a-Cop' In Bennekom. Zo waren er controles op door rood licht rijden, gebruik van telefoon in het verkeer en rijden zonder fietslicht.

Ieder jaar hebben wij een overleg met de wethouders van de gemeente Ede. We nemen dan de actuele zaken door, evalueren het jaar en kijken vooruit. Het was een goed gesprek. Wat ons betreft begint een succesvolle samenwerking met de intentie om samen te willen werken en die is er van beide kanten. Dat geeft weer extra energie om verder te werken aan Bennekom. Vervolgens hebben wij met de wethouders afgesproken dat we beginspraak hebben waarbij de gemeente ons in een vroeg stadium betrekt bij beleidsplannen die Bennekom aangaan. Dat verhoogt de kwaliteit van de plannen en vergroot de kans op draagvlak bij de Bennekommers. Verder hebben we gesproken over de omgevingswet die er aankomt. We gaan als Bennekommers meepraten hoe deze nieuwe wet wordt ingevuld. Wij denken aan eenzelfde proces als bij de Structuurvisie in 2017.

'We vinden het belangrijk om de verkeersbeleving te verbeteren'

We spraken ook over 'sluipverkeer Bennekom-Oost'. Onder meer is gebleken dat auto's te hard rijden. We blijven hierover in gesprek. We vinden het belangrijk om de verkeersbeleving te verbeteren; daarom gaan we samen met de Bennekommers werken aan een integraal verkeersplan. Afgelopen week spraken we ook over de fietsroute. We zien dat de gemeente het veiligheidsaspect heel serieus oppakt. Alle mensen die een briefje achtergelaten hadden bij de inloopavonden hebben inmiddels een reactie gehad, vertelde de gemeente ons. Er komt ook een terugkoppelmoment voor heel Bennekom.

Op 23 maart doen we mee aan de nationale Opschoondag met Malkander en Vraagt U Maar van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de muziektent op het Van Slootenplein. Kom ons helpen!

Meer berichten