Foto:

De geschiedenis van een bijzonder gebied

WAGENINGEN - Op woensdag 27 februari verzorgt Kees van Grootheest, naar aanleiding van zijn eind 2018 verschenen boek 'Kraats en Binnenveld, geschiedenis van een bijzonder gebied', een lezing voor de Historische Vereniging Oud Wageningen. De Kraats is het groene buitengebied ten westen van Bennekom. Het is een oud agrarisch gebied dat lang in het bezit was van kloosters en adel. Eind negentiende eeuw werden deze gronden geveild en ontstonden ook vele kleinere boerderijen. Het Binnenveld is het vlakke gebied ten westen van de Kraats en kent geen bebouwing. Eeuwenlang stond het elk voorjaar onder water. In het noordelijk deel werd turf gewonnen; de rest werd voor extensieve veeteelt gebruikt. Pas na de aanleg van het Valleikanaal/Grift en de ruilverkaveling medio twintigste eeuw, is het gebied intensiever in gebruik. De laatste jaren staat het Binnenveld in de belangstelling vanwege haar natuurwaarden. In zijn lezing zal Kees van Grootheest ingaan op de geschiedenis van dit gebied en op de veranderingen die zich de afgelopen eeuwen hebben voorgedaan. Met name die van de laatste vijftig jaar, toen het traditionele boerenbedrijf verdween. De lezing vindt plaats in Vredehorst aan deTarthorst 1 in Wageningen, aanvang 20.00 uur. Toegang: 2 euro, gratis van leden.
www.oudwageningen.nl

Meer berichten