Dit is in 2019 niet te zien. In 2020 wellicht wel weer. Als er genoeg Bennekommers zijn die helpen organiseren. De Stichting Koningsdag Bennekom heeft heel veel helpende handjes nodig. (foto: Johan Mulder)
Dit is in 2019 niet te zien. In 2020 wellicht wel weer. Als er genoeg Bennekommers zijn die helpen organiseren. De Stichting Koningsdag Bennekom heeft heel veel helpende handjes nodig. (foto: Johan Mulder) (Foto: )

Hoera! De Koning is jarig

Door Wout Schotsman

Bennekom heeft een prachtige traditie op het gebied van feesten in de Dorpsstraat. Zo hoort het ook in een dorp waar de sociale samenhang nog groot is. Daar is de Dorpsstraat het centrum, waar je elkaar vrolijk begroet tijdens allerlei feesten, alsof je elkaar op andere dagen nooit ziet. Die feesten moeten wel georganiseerd en betaald worden…..

BENNEKOM - Daarvoor zijn organisaties als bijvoorbeeld de Stichting Vlegeldag. Die hebben een bestuur, vrijwilligers en donateurs. De donateurs zijn voor het geld, maar als er wel donateurs zijn en maar nauwelijks vrijwilligers en bijna geen bestuur meer... wat doe je dan? De Stichting Koningsdag Bennekom staat voor dat dilemma. Vrijwel geen bestuur meer en het aantal vrijwilligers loopt al jaren terug. In 2018 ging het nog net, maar in 2019 durft men het niet aan.

Toch geen 'Leve
de Koning!' dit jaar

De groep is zo klein geworden, zo schrijft het bestuur aan de donateurs, dat een veilige en voor iedereen ontspannen viering niet meer verantwoord en mogelijk is. Geen viering van de Koningsdag in Bennekom in 2019 dus. Tenzij? Ja, er is een tenzij, maar dan wel voor 2020. De kleine kerngroep die er nog is, is vastbesloten het jaar 2019 te gebruiken om nieuwe bestuursleden en nieuwe vrijwilligers te werven. Dat er te weinig bestuursleden en vrijwilligers zijn, is niet omdat het werk niet leuk is, integendeel! Men gaat op zoek naar energieke en enthousiaste mensen die het leuk en belangrijk vinden om ook in Bennekom Koningsdag te vieren. Enthousiaste pensionado's zijn ook zeer welkom! Dat betekent: vertellen dat het een leuke klus is, via de kranten en de sociale media - via de eigen website (www.koningsdagbennekom.nl) en via de eigen Facebookpagina. Er zijn, behalve bestuursleden, vooral ook mensen nodig om, in werkgroepen, en op de dag zelf, het werk te doen, zoals podium versieren, het verkeer regelen, de kinderrommelmarkt, de optocht van de versierde fietsen en alles wat we kennen van de vorige vieringen van Koningsdag. Nieuwe activiteiten worden niet uitgesloten, weer integendeel. Voorstellen voor nieuwe activiteiten zijn welkom. Graag compleet met mensen die ze willen organiseren natuurlijk! De huidige bestuursleden zijn optimistisch! Bennekom zal ongetwijfeld laten zien dat er draagvlak is voor het vieren van Koningsdag. Wie wil meehelpen kan een mailtje sturen naar info@koningsdagbennekom.nl. In het najaar worden kennismakingsbijeenkomsten georganiseerd, met bestuur en vrijwilligers.

Meer berichten