Jan Stomphorst (KNSB-ambassadeur) en Teunis Bunt (voorzitter BSV Bennekom) verraste Rini Kreeft maandagavond met een oorkonde en bloemen.
Jan Stomphorst (KNSB-ambassadeur) en Teunis Bunt (voorzitter BSV Bennekom) verraste Rini Kreeft maandagavond met een oorkonde en bloemen. (Foto: )

Schaakvrijwilliger Rini Kreeft

Rini Kreeft zet zich al jarenlang in voor de schaaksport in het algemeen en voor de Bennekomse Schaakvereniging in het bijzonder. De bestuursleden van de Bennekomse Schaakvereniging hebben hem voorgedragen voor de landelijke titel Schaakvrijwilliger van 2018. Maandagavond heeft een oorkonde en bloemen ontvangen uit handen van KNSB-ambassadeur Jan Stomphorst.

BENNEKOM - Op dit moment heeft Rini een bestuursfunctie binnen de Bennekomse Schaakvereniging: hij is bestuurslid Wedstrijdzaken. Dat betekent dat hij teamleider is van alle teams: hij maakt de afspraken met andere verenigingen, regelt de opstellingen, het vervoer, de tactiek. Dat geldt niet alleen voor het team in de landelijke competitie, maar ook voor de teams die regionaal spelen en voor de bekerteams.

Bij al zijn activiteiten houdt Rini nauw contact met de regionale bond (OSBO/SOS), waar hij wellicht ook wel eens ervaren wordt als een luis in de pels: Rini wil dat de zaken goed en op tijd geregeld zijn en hij spreekt bondsfunctionarissen aan op hun verantwoordelijkheden wanneer dat nodig is.

Binnen de OSBO was Rini jarenlang actief. In 1968 trad hij toe tot het OSBO-bestuur, waar men veelvuldig gebruik heeft gemaakt van zijn journalistieke capaciteiten. Daarnaast had de jeugd zijn bijzondere aandacht.

Voor de Bennekomse Schaakvereniging regelt Rini niet alleen de wedstrijdzaken. Toen in dit seizoen de secretaris uitviel wegens langdurige ziekte, nam Rini al diens taken op zich. Voor hem was dat een vanzelfsprekendheid. Hij was toch al een soort manusje van alles. Eigenlijk beheert Rini de portefeuille 'Alles'.

Eigenlijk beheert Rini de portefeuille 'Alles'.

Rini is degene die voor een voortdurende stroom van publiciteit zorgt. Als op maandag de clubavond is geweest, gaat er op dinsdag een artikel, met foto's, naar de plaatselijke media. Vaak krijgt hij het voor elkaar dat de plaatselijke kranten aandacht besteden aan de schaaksport. Ook het bijhouden van de clubwebsite is geheel de taak van Rini.

In de loop der jaren heeft Rini een groot netwerk opgebouwd, waar hij de club gebruik van laat maken. Als er een toernooi is, zoals het jaarlijkse Oliebollentoernooi, zorgt Rini voor een sponsor die de prijzen bekostigt, terwijl Rini zelf de oliebollen sponsort. Dertien jaar geleden vond hij dat Bennekom een groot toernooi moest hebben, waaraan ook meesters en grootmeesters moesten gaan deelnemen. Zijn bedrijf, Kreeft Consultancy, heeft tien jaar lang garant gestaan voor het prijzengeld en de reiskostenvergoeding voor de grootmeesters. Die hebben het toernooi dan ook veelvuldig bezocht. Op de deelnemerslijst prijken elk jaar namen als Epishin, Van den Doel, Dgebuadze, Orlov, Levin. Na tien jaar trok Rini zich als sponsor terug, maar hij had wel een andere sponsor geregeld. Sinds drie jaar heet het toernooi het Albert Heijntoernooi.

Regelen zit Rini in het bloed, waarbij hij een perfectionist is. Hij denkt dan ook aan de kleinste dingetjes: zet iemand de tafels vooraf klaar? Is de barhulp geregeld? Is er iemand gevraagd als wedstrijdleider? Zijn de boodschappen voor de bar al gedaan? Veel van die dingen signaleert hij niet alleen, hij regelt ze vaak ook zelf.

De hierboven gegeven beschrijving roept misschien het beeld op van iemand die constant aanwezig is op de club en ijverig heen en weer loopt om mensen aan te spreken. Dat is niet het geval. Rini heeft namelijk een zwakke gezondheid. Door de longaandoening COPD waaraan hij lijdt, kan hij de club niet meer bezoeken. Die inspanning is hem te groot.
Al zijn werk gebeurt dan ook achter de schermen en meestal achter zijn computerscherm of met zijn telefoon aan zijn oor. Als Rini achter zijn computer zit, is hij in zijn element en onvermoeibaar is hij bezig dingen te regelen. Dat tekent Rini's doorzettingsvermogen en zijn betrokkenheid.

De Bennekomse Schaakvereniging heeft als clubgebouw De Commanderij. Niet alleen vertegenwoordigt Rini de vereniging bij de Stichting De Commanderij, ook binnen die stichting is hij actief in de beheerscommissie en ook daarbij bemoeit hij zich met alles: van de financiën tot de verwarming en van het schoonhouden de omgeving van De Commanderij tot het tot de orde roepen van verenigingen die niet op de juiste manier met het gebouw omgaan.

Rini is een man van de regels, maar ook van de sfeer. Toen hij de club nog regelmatig bezocht, was hij vaak een van de laatsten die de speelruimte verliet en aan de bar kon hij ongebreideld anekdotes opdissen uit zijn rijke verleden.

Rini heeft niet alleen hart voor de club en voor de afzonderlijke teams, hij heeft het ook voor de individuele schakers. Als schakers een tijdje niet op de clubavond zijn verschenen, belt hij ze op. Als een jeugdig lid meedoet aan het Europees Kampioenschap in Riga, roept Rini de leden op om hem financieel te steunen. Als een lid wat langer ziek is, stuurt Rini namens de club een bloemetje.

Rini heeft zich altijd breed ingezet. Daardoor heeft hij niet alleen een groot netwerk opgebouwd, maar ook brede waardering. U kunt willekeurige schakers uit de regio (Ede, Veenendaal, Wageningen, Rhenen, Arnhem) bellen om dat te controleren. Ze zullen allen Rini Kreeft kennen en positief over hem spreken.

"We weten dat we hem daarmee eigenlijk tekort doen, want de titel zou kunnen suggereren dat hij zich alleen in 2018 uitmuntend als vrijwilliger heeft ingezet, terwijl hij dat al decennia lang doet. Het bestuur zou de titel dan ook willen zien als waardering voor zijn jarenlange inzet. Het is gemakkelijk om nog uitvoeriger te schrijver over de schaker, de organisator en vooral de markante persoonlijkheid Rini Kreeft. We denken dat dat niet nodig is en dat u intussen een beeld van hem hebt gekregen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden