Foto:

Column Peter Samwel

Dit jaar vindt van 20 januari tot en met 16 februari de Maand van de Spiritualiteit in Bennekom plaats. De Maand sluit aan bij de behoefte aan inspiratie en zingeving in het leven, die in het bijzonder past bij het jaargetijde waar we ons nu in bevinden: de winter. Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld, dat zien we eigenlijk in alle culturen en daarmee ook in een grote variatie van uitdrukkingsvormen. We zoeken steeds opnieuw richting en houvast voor een betere omgang met wie wij ten diepste zelf zijn, en van daaruit met onze medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met volle aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken aan datgene wat ieder van ons drijft en zorgvuldig en respectvol met anderen om te gaan, vinden wij een zo goed mogelijke innerlijke balans.
Het thema dit jaar, in ons dorp tenminste, is LE(E)F! Ik zeg wel eens dat LEVEN het meervoud is van LEF, zo lijkt het althans voor velen van ons te zijn. Onze innerlijke drijfveren prikkelen ons van binnenuit in wat we zo graag met ons leven zouden willen doen, maar ons denken zet daar dan vaak als snel een rem op door met logische redenen te komen die onze enthousiaste plannen vervolgens afzwakken of zelfs te niet doen. Natuurlijk dienen onze levensplannen realiseerbaar te zijn en is nadenken erover in die zin een voorwaarde, echter als iedere keer de stem in ons hoofd onze zielsimpulsen onderdrukt en te niet doet dan komen wij mensen onvoldoende uit de verf met alle gevolgen van dien. Een beetje lef vraagt ieders leven dus wel om tot precies dátgene te komen waar ieder van ons persoonlijk, van binnenuit voor staat.
Er is deze maand dus van alles te doen, ja ook in Bennekom, op het gebied van bezinning, innerlijke verdieping en spiritualiteit, als het ú maar aanspoort dat ook de bedoeling van úw leven het verdient, op welke manier dan ook, voor het voetlicht te worden gebracht.

Peter Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom

Meer berichten