Doorfietsroute of doordrukroute?

Ingezonden brief

Donderdagavond werd het in de raadsvergadering duidelijk: de doorfietsroute van Ede station naar Wageningen moet kosten wat het kost over de Edeseweg door het centrum van Bennekom over de Bovenweg naar Wageningen. Een alternatieve route wordt door Provincie Gelderland niet gesubsidieerd. Dit is al langere tijd bekend bij B&W, maar werd niet eerder zo duidelijk uitgesproken. Inmiddels is deze subsidie in verband met de financiering van de fietstunnel onder de Emmalaan in Ede onmisbaar geworden. Dit verklaart waarom de discussie over de noodzaak van een doorfietsroute door Bennekom continu uit de weg is gegaan en voorstellen voor alternatieve routes niet serieus genomen werden. Door deze harde eis te accepteren heeft B&W de belangen dus op de voorhand al verkwanseld aan de Provincie. Bij de presentatie van de voorkeursvariant in december vorig jaar, viel al op dat op basis van bedenkelijke argumenten de route via Edeseweg en centrum Bennekom er doorgedrukt moest worden. Waarom is hier niet eerder open kaart in gespeeld. De Bennekommers zijn anderhalf jaar lang in de waan gelaten dat er nog iets te kiezen viel: doorfietsroute aanleggen of alleen gevaarlijke verkeerssituaties oplossen. Om niet te veel weerstand op te roepen was de snelfietsroute al omgedoopt in doorfietsroute.

J. van den Brand

Meer berichten