Foto:

Licht in Bennekom

Scheen de maan onlangs nog volop door de Bennekomse bomen, ik kan u verzekeren dat het nog niet gedaan is deze maand. Het licht zal zich tegen eind december steeds meer laten zien en dus een ruimere plek gaan innemen.
Nu zitten we nog middenin de periode van vier weken advent. Advent komt van het Latijnse woord 'Adventus' en betekent 'komst'. Maar welke komst dan? Het gaat hier over de uiteindelijke terugkeer van het licht, straks. Kerkelijke mensen zullen zeggen dat het om het Kerstfeest en de geboorte van Jezus gaat, maar ik maak het graag breder. Christen of niet, het licht keert namelijk voor iedereen terug, omdat niet alleen ieder mens zelf deelaspect van het licht is, we zijn er ook elk de dragers van. Ieder mens beheert ook het goede ín zichzelf. Ja, ik geloof bovenal in de goedheid van de mens. Verder ben ik te veel Jungiaan om er niet direct aan toe te voegen dat ieder mens ook een schaduwkant in zich draagt. En soms denk ik zelfs: 'Hoe groter het licht, des te nadrukkelijker ook de schaduw…'
Maar in deze periode van advent leggen we onze focus op licht dat weer toenemen wil. De winterzonnewende straks is om precies te zijn op 21 december om 22.23 uur. Vanaf dat moment gaan de dagen weer lengen. De donkerte bindt weer in, ze kan niet anders.
Symbolisch gezien verlangen wij ergens allemaal, dat ook het licht ín onszelf steeds weer zal zegevieren over onze persoonlijke schaduwkanten.
Op zondag 23 december zingen wij er in Bennekom om 19.00 uur nog even lustig op los bij de Volkskerstzang; samen zingen we onszelf dan als het ware naar 'het Lichtfeest' toe. Op 25 december vieren wij in de hele westerse wereld dit grote keerpunt van donker naar licht, een bovenal natuurlijk gegeven, dat vorm krijgt tot middenin onze christelijke cultuur en religie.
En als we dan met knetterend licht en vuurwerk de boze geesten op 31 december ook nog weten te verdrijven, dan kan 2019 pas echt goed beginnen. Ik wens u een gezellige decembermaand!

Peter Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom

Meer berichten