Maria bij Elisabet en het Magnificat
Maria bij Elisabet en het Magnificat (Foto: Wikipedia)

Advents-cantatedienst met Magnificat van Pachelbel

Het Bennekoms Vocaal Ensemble zingt tijdens de avondviering van zondag 9 december de wonderschone cantate Magnificat anima mea Dominum (Mijn ziel prijst en looft de Heer) in een uitvoering van Johann Pachelbel (1653 – 1706). De dienst vindt plaats in de Oude of Sint-Alexanderkerk, Dorpsstraat 45, Bennekom en begint om 18.30 uur. Het koor staat onder leiding van de vaste dirigent Gert Winkelhorst en wordt begeleid door Jozien Peters, viola da gamba en Regina de Bakker, kistorgel. Ds. Anne Verbaan heeft deze cantatedienst met het koor voorbereid en zal ook de dienst leiden. Het is een gezamenlijke dienst van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk in Bennekom.

BENNEKOM - Naast het werk van Pachelbel zingt het Bennekoms Vocaal Ensemble ook het Kyrie uit de Mis in G van G.B. Casali (1715 - 1792) en een motet ontleend aan de tekst van Ps 122: 6 - 8 van de 19e-eeuwse Engelse componist John Goss (1800 - 1880). En er is volop ruimte voor gemeentezang, waarbij enkele liederen in wisselzang met het koor worden gezongen.

Over het Magnificat
Maria zingt dit lied kort nadat ze van de engel gehoord heeft dat ze moeder van de Messias zal worden en op bezoek is bij haar familielid Elisabet. Dit aloude lied van Maria klinkt door tot in onze tijd. We zingen het nu nog, in onze taal en we kunnen het lezen in Lucas 1. Veel componisten hebben het op muziek gezet, Johann Pachelbel schreef op de Latijnse tekst van deze lofzang van Maria een fraaie cantate voor vierstemmig koor en basso continuo.

17e eeuwse traditie
Oude tijden herleven op zondag 9 december. In de 17e eeuw was de kerkcantate dikwijls het belangrijkste muziekwerk van de eredienst. Zo werd het gesproken woord vocaal en instrumentaal bevestigd en ondersteund. De gezongen tekst van de cantate werd ontleend aan het bijbelgedeelte dat centraal stond in de eredienst. Het meest bekend zijn de cantates van Johann Sebastian Bach, die hij schreef als cantor van de Thomaskirche in Leipzig. Maar ook veel andere componisten uit de tijd van de Barok hebben zich met deze muziekvorm beziggehouden.

U bent van harte uitgenodigd om naar deze Advents-cantatedienst te komen.

Zondag 9 december, 18.30 uur, Oude of Sint-Alexanderkerk, Bennekom.

Meer berichten