Foto:

Oud-Bennekom wil behoud villa Zuidereng

De villa Zuidereng aan de Heelsumseweg wordt bedreigd met sloop. De villa, oorspronkelijk uit 1863, is geen gemeentelijk monument. Dat komt omdat het oude interieur niet meer aanwezig is. Het pand staat wel op de gemeentelijke lijst 'Karakteristieke Panden'. Van deze panden wil het gemeentebestuur in ieder geval de buitenkant behouden. De vereniging Oud-Bennekom (HVOB) wil dat deze lijst gerespecteerd wordt. "Herontwikkeling van de villa is heel goed mogelijk. In vergelijkbare situaties is dat al op vele plekken in Nederland bewezen", aldus de HVOB.

BENNEKOM - De lijst Karakteristieke Panden is nog niet door de gemeenteraad vastgesteld maar wel opgenomen in de reeds aangenomen Erfgoednota 2018. Op de Raadsvergadering van 15 november zal de bij de Erfgoednota horende programmabegroting worden vastgesteld. Daarin is ook een bedrag opgenomen voor de definitieve vaststelling van de lijst.

Volgens de HVOB is het daarom nu het moment dat de gemeente, en met name de betrokken wethouders Peter de Pater en Hester Veltman (monumentenzaken), het ingezette beleid uitvoeren. Sloop van één van de laatste grote villa's aan de Heelsumseweg past daar niet bij. De situatie is er nu naar, vindt de HVOB. Het beleid is vastgesteld inclusief de bijbehorende begroting. Sloop is in strijd met dit door de Raad vastgestelde beleid. Daarbij komt dat de Zuidereng van grote cultuur-historische betekenis is voor Bennekom.
De eigenaar van Zuidereng wil het hele terrein opnieuw ontwikkelen. Dat kan, denkt de HVOB, niet zonder aanpassingen in het bestemmingsplan. Mocht hiervoor ruimte komen dan moet behoud van de villa uitgangspunt blijven. Met een gerichte planuitwerking kan er een voor iedereen aanvaardbaar plan ontstaan waarbij de villa, van buiten zoveel mogelijk teruggebracht in oude staat, behouden blijft, vindt Oud-Bennekom.

In een overleg met de ontwikkelaar, die optreedt namens de eigenaar, hebben leden van monumentenwerkgroep van de HVOB een aantal oude foto's van Zuidereng overhandigd. Ook de geschiedenis van de villa en haar bewoning is inmiddels verder uitgezocht. Daarbij komen bijzondere verhalen naar boven. De villa en haar bewoners hebben een grote cultuur-historische betekenis voor het dorp. Zo stond de toenmalige eigenaar (van 1899 tot 1908) H.J.Quarles van Ufford) op Koninginnedag doorgaans op het bordes van Zuidereng om een defilé af te nemen van de Bennekommers.
Recent heeft de ontwikkelaar aan de HVOB laten weten dat hij Zuidereng toch wil slopen. De HVOB heeft daarop ook zelf contact gezocht met de gemeente. Ook vanuit de Raad is er bezorgdheid getoond.

Meer berichten