Het informatiebord op de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan is vervangen.
Het informatiebord op de oude begraafplaats aan de Kerkhoflaan is vervangen. (Foto: )

Informatiebord begraafplaats vervangen

Door Kees Heitink

Vrijwilligers van de HVOB-werkgroep Behoud Begraafplaats Bennekom hebben zaterdag het bekende historisch informatiebord op de oude begraafplaats vervangen. Dit was nodig omdat het oude bord plotselinge verkleuringen vertoonde. Na onderzoek bleek de oorzaak een productiefout. Leverancier Polomnis uit Kampen heeft daarom gratis een nieuw bord gemaakt.

BENNEKOM - Het informatiebord staat bij de hoofdtoegang naar het Kerkhof aan de Kerkhoflaan. Het geeft informatie over het oudste deel van de begraafplaats. Met hulp van een aangebrachte plattegrond zijn een aantal graven goed te herkennen. Leuk is dat op het bord ook de oudst nog beschikbare plattegrond van dit gedeelte te zien is. Ondanks in de oorlog opgelopen brandschade zijn veel namen nog goed te lezen. Het oudste gedeelte van de begraafplaats staat op de gemeentelijke monumentenlijst. In het midden bevindt zich de grafkelder van de familie Van Wassenaer van Hoekelum. Op een in in 2012 aangebrachte nieuwe sluitsteen zijn alle namen te vinden van de personen die in de kelder hun laatste rustplaats hebben gevonden. Kelder en de andere graven worden al meer dan 25 jaar beheerd en bewaard door de Werkgroep Behoud Begraafplaats Bennekom, de oudste werkgroep van de Historische Vereniging Oud-Bennekom. Er zijn regelmatig rondleidingen, waarbij ook graven elders op de begraafplaats betrokken worden. Een aparte 'domineesroute' en een 'Bennekomse iconenroute' zijn gedrukt beschikbaar. Het informatiebord aan de Kerkhoflaan heeft tot doel Bennekommers en andere belangstellende te laten zien hoe het begraven in het oudste gedeelte verlopen is. Van paden was in die tijd nog geen sprake. Overal liggen graven zonder tussen gedeeltes. Ook waar geen bedekkingen meer zijn liggen nog altijd stoffelijke resten. Toenmalig wethouder Breunis van de Weerd heeft het bord enkele jaren geleden onthuld. Op het bord zit een QRcode waarmee ook extra uitleg kan worden bereikt.

www.oudbennekom.nl

Meer berichten