Boertje Bennekom
Boertje Bennekom (Foto: Gert Budding)

Uit het dorp

Door het Bennekomse Boertje
Joost Mekking heeft vandaag twee ijzers in het vuur. Behalve de traditionele vlegelsoezen verkoopt hij ook Kosterstenen. Die kun je kopen bij de kraam van Oud-Bennekom. Het verschil is dat de historische vereniging de winst mag houden. De Kosterstenen verwijzen naar de kostersteen die voor de Oude Kerk ligt al smaken deze wel een stuk luchtiger.
De nieuwe voorzitter van de Vlegeldag was afgelopen week nog op trainingskamp in het Kinderdorp. Vandaag is hij voor het eerst de baas in het grote Vlegeldorp. Afwachten dus. Hij lijkt me wel een bietje rustiger als de vorige, en hij is kleiner.
Op de Panoramahoeve zag ik al aanplakbiljetten over de Monumentendag hangen, straks op 8 september. Leuk dat ze het een keer daar houden. Iedere Bennekommer, ook de oudere generatie weet hoe goed je het daar kunt hebben. Een kinderpartijtje op de Panoramahoeve was toen ik klein was een traktatie. Ik ben benieuwd wie vandaag de Gouden Vlegel gaat bemachtigen. Een hele hoop trouwe vrijwilligers van de Vlegeldag zijn al aan bod geweest. Ik hoorde dat het College van Gouden Vlegelhangers daar altijd zelf over vergadert. Wie het wordt blijft geheim tot vandaag even na 12.00 uur. Zelf zou ik de nu uitgewerkte voorzitter Arend Verhoeff wel willen aanwijzen. Hij heeft de nationale feestdag van ons mooie dorp de afgelopen jaren flink voortgetrokken. Er is protest op gang gekomen tegen de plannen van de Landbouwhogeschool om een deel van hun weilanden op Bennekoms grondgebied vol zonnepanelen te zetten. De mooie open ruimte die je nu kunt ervaren in dat stuk gaat dan naar de filistijnen. De open ruimte die er nog is in het Binnenveld is een groot goed. Boomkwekers die stukken grond opkopen of boeren die een stuk aan bomenmannen verhuren zorgden al eerder direct en indirect voor minder uitzicht. Ook het neerzetten van steeds meer huizen zorgt al voor flinke veranderingen. Voor alles dat gebeurt zijn regels en vaak ook uitzonderingen op regels, waarbij de natuur de verliezer is. Kijk maar eens vlak bij de Panoramahoeve wat voor kasten er nog steeds neergebouwd worden midden in aangewezen Veluws Natuurgebied...

Meer berichten