Foto:

Dorps(p)raad

De schoolvakanties zijn begonnen. Ik ben lekker aan het fietsen in Italië op de Stelvio. De auto's razen langs; ik ervaar weer hoe onveilig het kan zijn. Het sterkt mij om Bennekom verkeersveiliger maken.

Verkeersveiligheid is een belangrijk item onder Bennekommers. De Doprsraad had onlangs een goed gesprek over het verkeer en de Fietsroute in het bijzonder met wethouder Peter de Pater. Hij wil graag met ons een integraal verkeersplan maken. In september spreken we met ambtenaren om dit proces verder uit te werken. We merken dat zij er erg voor open staan om Bennekom verkeersveiliger te maken. We zullen hier ook het gesprek aangaan met bewoners.

Een overzicht van de verkeersprojecten: bij de Fietsroute bespraken we alle aandachtspunten met de gemeente. Ik ben blij dat ze veiligheid als belangrijk criterium ziet. Als de gemeente de Fietsroute heeft uitgewerkt zal ze het aan de bewoners presenteren. Komende tijd vernieuwt de gemeente de Molenstraat en ook de kruising met de Commandeursweg maakt ze veiliger.

De politie merkt dat we hier te terughoudend in zijn

Verder is het onderzoek naar het sluipverkeer in volle gang. Daarnaast blijven wij zoeken naar de beste inrichting van de Parklaan, de Mansholtlaan en de Kierkamperweg. Ons doel is een veilig Bennekom waar de doorstroming goed is en alle fietsers, wandelaars en het winkelend publiek prettig kunnen bewegen. Ik hoop dat we met u een plan kunnen maken waar we de komende tientallen jaren mee vooruit kunnen!

In juni waren er vier woninginbraken. Vaak wordt er niet direct 112 gebeld. De politie merkt dat we hier te terughoudend in zijn. Na je melding kan je deze situaties ook melden in de buurtpreventie-Whatsappgroep. Wil je hier ook bij? Meld je aan via Whatsappgroepbennekom@gmail.com. Als we ons huis goed afsluiten en goed opletten maken we er hopelijk een inbraakloze zomer van.

Prettige vakantie!

Meer berichten