Foto:

Ds. Hessel Keegstra, dominee met hart en ziel

BENNEKOM - Op zondag 27 mei gaat dominee Hessel Keegstra van de Gereformeerde Brinkstraatkerk met emeritaat. Als jongste van vier kinderen groeide hij op in het Friese Sexbierum. Hij werd actief lid van de Gereformeerde Jeugdvereniging. Daar werd druk gediscussieerd over het geloof. "We vonden het in de kerk veel te weinig gaan over de praktische uitwerking van het geloof en over de zaken van oorlog en vrede en van recht en onrecht." Daar ontmoette hij ook zijn latere echtgenote Reina. Hij ging studeren aan de Sociale Academie. In deze omgeving werd hij op geloofsgebied behoorlijk uitgedaagd. Mede daardoor nam zijn belangstelling voor theologie toe. Tijdens de studie in Kampen werkte zijn vrouw als onderwijzeres in Kraggenburg. Toentertijd een niet-alledaags verschijnsel: de vrouw als kostwinner. Later was hij enkele jaren leraar godsdienst en maatschappijleer. In 1984 werd hij bevestigd in het ambt van predikant in de Achterhoekse gemeente Geesteren-Gelselaar en Borculo. Daar werden onder meer warme contacten gelegd in de toenmalige DDR.
Na ruim zes jaar kwam hij met zijn gezin naar Bennekom. Daar is hij ruim 27 jaar gebleven, ook omdat hij jaren actief is geweest als lid van de generale synode en als examinator van beginnende predikanten. Hij heeft Bennekom ervaren als een plezierige en veelkleurige gemeente: "Er is een bloeiend gemeenteleven: veel jeugd en tal van vrijwilligers." Voor ds. Keegstra is zorgvuldige uitleg van de Bijbel en ook een goede liturgische vormgeving van de kerkdienst heel belangrijk. Hij heeft geijverd (net als in zijn vorige gemeente) voor een verbinding tussen de Brink en de kerk. "Tot op vandaag hebben we daar heel veel plezier van!" Daarnaast heeft hij diverse reizen geleid, waaronder alle Bijbelse landen. Het verschafte veel inspiratie. Net als het voorgaan op RCN campings in binnen- en buitenland.
Ds. Keegstra heeft zijn werk met hart en ziel gedaan: "Nabij-zijn bij mensen in vreugde en verdriet, maar ook de gemeente voorgaan in haar taak om buiten de kerk iets te laten zien van de menslievendheid en de vrede die God met mensen voorheeft, reken ik tot mijn taak." Hij heeft zich duidelijk een geroepen mens gevoeld.
Op vrijdag 25 mei is er een informele afscheidsbijeenkomst/receptie van 19.30 tot 21.30 uur in De Brink. Op zondag 27 mei om 10.00 uur neemt ds. Hessel Keegstra officieel afscheid in een feestelijke afscheidsdienst in de Brinkstraatkerk.

Lees het interview op www.brinkstraatkerk.nl

Meer berichten