Koninklijke onderscheiding voor 22 inwoners van de gemeente Ede.
Koninklijke onderscheiding voor 22 inwoners van de gemeente Ede.

Vijf Koninklijke onderscheiding

EDE - Burgemeester René Verhulst van Ede heeft donderdag 26 aan 21 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt waarvan vijf uit Bennekom. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
Gerrit Beek, 78 jaar
Gerrit Beek is bijna dertig jaar bestuurslid van stichting Zwembad Bennekom dat zwembad de Vrije Slag exploiteert. Direct vanaf zijn benoeming maakt hij deel uit van de Technische Commissie binnen het bestuur. Onder zijn begeleiding zijn diverse zaken in het zwembad gerealiseerd waaronder een nieuwe zuiveringsinstallatie, coating van de baden, een familieglijbaan en een nieuwe inrichting van de speelweide.


Gert Jan Koster Koster, 70 jaar
Gert Jan Koster heeft als vrijwilliger bij stichting Heideweek veertig jaar lang als hoffotograaf de heidehoogheden tijdens evenementen op beeld vastgelegd. Ook was hij vijfendertig jaar bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bennekom en heeft hij bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van het centrum. Vijf jaar was hij vrijwilliger bij de VVV-promotiecommissie afdeling Ede en ruim vijftien jaar is hij bestuurslid en vrijwilliger bij stichting De Koepel Bennekom.


Riet van der Mooren-Schalkwijk, 71 jaar
Riet van der Mooren-Schalkwijk is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij EHBO vereniging de Samaritaan. Sinds 1987 is zij bij zwemvereniging de Vrije Slag (hulp)trainer, jeugdbegeleider bij wedstrijden en verricht ze hand- en spandiensten. Ze is official bij wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en inzetbaar als jurylid. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij 's Heeren Loo. Bij Opella heeft ze als vrijwilliger ruim twaalf jaar het verplegend personeel geassisteerd bij de verzorging van cliënten.


Hans Schlepers, 76 jaar
Hans Schlepers is sinds 1997 vrijwilliger bij de werkgroep Caritas, de technische club en de tuinclub binnen de kerkgemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk Maria Virgo Regina. Al achttien jaar is hij vrijwilliger bij Manege zonder Drempels. Hij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving door middel van de jaarlijkse (kerst)kaartenactie.


Ar Sikking, 71 jaar
Ar Sikking was werkzaam bij de stichting Evangelische Omroep en verricht al sinds 1975 vrijwilligerswerk. Hij heeft zich gedurende een periode van 42 jaar, als ouderling actief ingezet voor de gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom-Oosterbeek. Als scriba heeft hij tal van activiteiten verricht op administratief, organisatorisch en beleidsmatig vlak. Hij was lid van de Bulgarijecommissie en was redacteur van het gemeenteblad van de kerk. Twaalf jaar was hij vrijwilliger voor Stichting Trans World radio, een zendingsorganisatie die het evangelie verspreidt.

Meer berichten