Column Peter Samwel: Tarotfilosofie

BENNEKOM - De Bijbelgordel, ook wel Biblebelt genoemd, is een aanduiding voor een vrij brede strook die door Nederland loopt vanuit Zeeland, over de provincie Gelderland heen, en verder door naar Overijssel. En ja, ook ons dorp Bennekom wordt hiertoe gerekend. Ik weet nooit zo precies of ik daar nu trots op dien te zijn of er juist afkerig van? Hoe is dat voor u?
Vast staat in elk geval dat zeker vanuit deze gordel het Christelijk-culturele erfgoed in ons land goed wordt vertegenwoordigd. Ook veel inwoners van Bennekom zijn levensbeschouwelijk daarom heel actief en alleen dát al vind ik een groot goed. Levensbeschouwing hoort naar mijn mening namelijk onlosmakelijk bij het menselijk leven. Feit is echter wel, dat er naast de traditioneel Christelijke levensfilosofie in deze tijd ook steeds meer plek wordt opgeëist door en ingeruimd voor soortgelijke of juist andersoortige levensbeschouwingen, die in deze tijd immers net zo goed recht van bestaan hebben. De Tarotfilosofie is er daar één van. Het punt is echter wel dat het Christendom en de Tarot, op z'n zachtst gezegd, nooit echt een gelukkig huwelijk met elkaar hebben gehad, als er al van een huwelijk sprake was tenminste. Maar in 2018 leven we in een andere tijd, ook in Bennekom. Op maandagavond 16 april wordt namelijk in een lezing in Het Oude Postkantoor aan de Dorpsstraat, deze Tarotfilosofie onomwonden uit de doeken gedaan. In deze tijd kan dit gelukkig! En niet alleen zal de Tarot als levensbeschouwelijk prentenboek nader worden verklaard, ook zal helder worden gemaakt hoe ieder individueel mens deze tachtig symbolische afbeeldingen persoonlijk kan gebruiken in het dagelijks leven. Het moet niet gekker worden hier, denkt u nu misschien?! Het pleit in elk geval voor de levensinstelling en de ruimdenkendheid van ons Bennekommers dat ook óns dorp zich openstelt voor en nieuwsgierig is naar moderne spirituele ontwikkelingen, die in dit geval door Het Café van Verdieping worden georganiseerd voor met name die mensen die naast het meer gangbare, traditionele geestelijke gedachtengoed, op eigen wegen zelfstandig, spiritueel willen zoeken en vinden. Gelooft u het niet? Kom dan zelf maar kijken!

Peter Samwel
Voorganger Vrijzinnigen Bennekom

Meer berichten