De markante villa aan de Achterstraat is verkocht aan een projectontwikkelaar. Buurtbewoners vrezen voor bebouwing van het terrein tot aan de Nergenase Bosweg (foto Doriet Willemen).
De markante villa aan de Achterstraat is verkocht aan een projectontwikkelaar. Buurtbewoners vrezen voor bebouwing van het terrein tot aan de Nergenase Bosweg (foto Doriet Willemen). (Foto: Doriet Willemen)

Nog geen bouwplannen Achterstraat

Door Doriet Willemen

BENNEKOM - Jarenlang heeft de witte villa aan de Achterstraat te koop gestaan. Het 'Te Koop'- bord langs de weg was zo vertrouwd dat het al helemaal bij het straatbeeld hoorde. Maar vorig jaar is het huis dan toch verkocht. Aan een projectontwikkelaar. Wat gaat er nu gebeuren?

Op korte termijn zal er weinig veranderen. "Het is niet aannemelijk dat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden op het terrein", vertelt Rob Doorakkers, medewerker Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Ede. De villa, die bij sommige mensen herinneringen oproept aan de ranch uit de Amerikaanse televisieserie Dallas, wordt nog steeds bewoond. Het huis is tijdelijk verhuurd. Maar nu de villa en het bijbehorend stuk grond in bezit is van een projectontwikkelaar, vrezen buurtbewoners dat het niet lang zal duren voordat het terrein vol gebouwd wordt met huizen en appartementen. Dit zal het aanzien van de Achterstraat veranderen. En ook het uitzicht op de Nergenase Bosweg, de karakteristieke bomenlaan tussen Molenstraat en Kinderdorpterrein, verdwijnt dan.
Op het terrein van de villa rust al sinds jaar en dag een bedrijfsbestemming. Het stuk grond ernaast (hoek Molenstraat / Achterstraat) heeft momenteel een agrarische bestemming. Van woningbouw op korte termijn kan dus geen sprake zijn. En er zal altijd een aanpassing van het bestemmingsplan nodig zijn. In de toekomst wil de gemeente in dit gebied mogelijk wel ruimte geven aan (sociale) woningbouw, maar alleen wanneer dat nodig zou zijn. Doorakkers legt uit dat de locatie al in beeld is sinds 2008. In de vorig jaar opgestelde structuurvisie voor Bennekom is dit nogmaals vastgelegd. Er wordt daarbij gesproken over ontwikkeling op lange termijn. Of er in de toekomst daadwerkelijk gebouwd gaat worden, hangt mede af van de bouw van nieuwe huizen op andere plekken in het dorp. Op het moment komen er op het Baron van Wassenaerpark ongeveer 15 tot 30 woningen per jaar bij. En zo zijn er nog enkele (inbreidings)locaties. Dit is naar verwachting voldoende om het huidige inwonertal van Bennekom (15.000) van goede huisvesting te voorzien de komende tien jaar.
De Nergenase Bosweg heeft, als oude laan van het landgoed Nergena, een bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische waarde. In het geval van bebouwing is er dan ook bijzondere aandacht nodig voor inpassing van deze laan. De gemeente zegt zich hiervan zeker bewust te zijn.
Kinderdorp
En tot slot, voor alle duidelijkheid: het Kinderdorpterrein aan de Achterstraat valt buiten het structuurvisieplan en blijft onbebouwd. Behalve tijdens Kinderdorp natuurlijk.

Meer berichten