Tijdens een informatieavond voor bewoners op 8 maart jl werden de nieuwbouwplannen voor het terrein bij voormalig verzorgingshuis Beringhem gepresenteerd. Het gepresenteerde ontwerp is het resultaat van veelvuldig overleg tussen alle betrokken partijen.
Tijdens een informatieavond voor bewoners op 8 maart jl werden de nieuwbouwplannen voor het terrein bij voormalig verzorgingshuis Beringhem gepresenteerd. Het gepresenteerde ontwerp is het resultaat van veelvuldig overleg tussen alle betrokken partijen. (Foto: Doriet Willemen)

Iedereen heeft wat moeten toegeven

Door Doriet Willemen

BENNEKOM –Een jaar geleden was er grote onrust bij de buurtbewoners van Beringhem. Een plan voor nieuwe bebouwing bij het studentencomplex bezorgde menig bewoner slapeloze nachten. Na een moeizame start, bemiddeling door de Dorpsraad en veelvuldig overleg tussen buurtcomité, projectontwikkelaar en gemeente ligt er nu een plan waar alle betrokken partijen enthousiast over zijn.

Je kunt er gif op innemen; ieder nieuwbouw- of inbreidingsproject levert bezwaren op van omwonenden. Dat is momenteel het geval bij de voormalige Vossenvelde mavo aan de Pasteurlaan. En ook aan de Achterstraat heerst onrust over mogelijke bebouwing in de toekomst. Het is ook wel begrijpelijk, want er verandert natuurlijk heel wat vlak naast je voordeur. Dat het toch mogelijk is om in goed overleg tot een oplossing te komen bewijst het nieuwbouwplan aan de Commandeursweg 500. In een jaar tijd is de sfeer omgeslagen en tijdens de informatieavond op 8 maart klonken uitsluitend positieve geluiden. Jule de Boer, voorzitter van het buurtcomité, spreekt van een acceptabel compromis: "Iedereen heeft wat moeten toegeven, maar onze grootste bezwaren tegen het oorspronkelijke plan zijn van tafel. We zijn blij dat het rijtje huizen vlak achter de aanleunwoningen er niet meer komt." Een bewoonster van een van de woningen kan dit beamen: "Het klinkt misschien egoïstisch, maar ik ben heel erg opgelucht dat mijn uitzicht grotendeels behouden blijft." Een ander pijnpunt was de parkeerdruk in de Haldereng en de Gasthuisbouwing. In het nieuwe plan is voorzien in de aanleg van ruim 50 parkeerplaatsen op eigen terrein (1.8 parkeerplek per appartement), wat betekent dat nieuwe bewoners geen parkeerplekken hoeven in te nemen in de wijk. "Hoewel het altijd afwachten blijft hoe het in de toekomst gaat lopen", zegt een belangstellende buurtbewoner. Een deel van de parkeerplaatsen is te bereiken via een nieuw aan te leggen inrit aan de Commandeursweg. "Door struiken en bomen op strategische plekken te planten houd je toch een groen uitzicht en karakter", vertelt Rob Doorakkers van de gemeente Ede. Hij ziet dat er in dit project echt samengewerkt is en dat er gekeken is naar wat goed is voor Bennekom en de bewoners. Ook planontwikkelaar Dynamivast kijkt met een goed gevoel terug op de besprekingen. "We zijn er samen uitgekomen", stelt Farshad Boin tevreden. "Als alles volgens plan verloopt, start de aannemer in september met de bouw van vijf bouwlagen achter het huidige hoofdgebouw en dwars daarop een blok met twee bouwlagen. Naar verwachting duurt de bouw van de veertig huurappartementen een jaar."

Meer berichten