Foto: Wout Schotsman

A Rocha met professioneel materiaal aan de slag

BENNEKOM -  A Rocha Bennekom behoort tot een internationale beweging die die onder meer kleinschalige natuurbeschermingsprojecten uitvoert. Aan de Fransekampweg hebben ze enkele jaren geleden een voormalig defensieterrein beheerd, zodat de natuur het verloren gebied weer kon terugwinnen. De klus werd jarenlang gedaan als 'handwerk', met eenvoudige materialen. Sinds kort beschikt men over professioneel materiaal.

Op zaterdag 13 januari was het een soort feestje aan de Fransekampweg. Dank zij een subsidie van de Stichting Idee in Uitvoering konden een bosmaaier en een kettingzaag aangeschaft worden. Om die te mogen bedienen hebben 'bosmannen' Gert van Bokhorst en Jos van Heuveln daar op kosten van de gemeente een cursus voor gedaan. Gemeentelijk 'boswachter' Jochem van Gooswilligen gaf aan blij te zijn met de inzet van A Rocha. Samen met A Rocha gaat hij nu op zoek naar een tweede locatie waar het 'ruwe werk' nog gedaan moet worden. Overigens blijven de A Rocha - leden het terrein aan de Fransekampweg wel onderhouden.

Het zal niet zo zijn dat de rust in de Bennekomse bossen nu regelmatig verstoord wordt met het geronk van de kettingzaaier en de bosmaaier. De machines draaien op accu's en zijn dus niet verstorend voor de omgeving. De bosmannen zijn blij met de volledige veiligheidskleding die ook aangeschaft kon worden dank zij Idee in Uitvoering. Dat was reden om op de foto te gaan met Henk van den Oever, die op 1 oktober Wout Schotsman opvolgde als secretaris van Idee in Uitvoering. Hij was zeer verheugd te zien dat het geld van Idee in Uitvoering goed is besteed en wenste A Rocha veel succes bij het voortzetten van de nuttige bosarbeid. Dank zij de machines kan men zwaarder werk aan en zal onderhoud sneller uitgevoerd kunnen worden.

Henk van den Oever vertelde dat hij als dienstplichtige heel wat uurtjes heeft doorgebracht op het toenmalige MOB-complex waar toen brandstoffen voor het leger waren opgeslagen. Het was toen een wat mistroostig 'technisch' gebied.: een betonplaat in het bos, met opslagplaatsen. Nadat Defensie het terrein had verlaten, begon de natuur het weer terug te veroveren. Inmiddels is de betonplaat weggehaald en dat biedt weer meer ruimte voor natuurontwikkeling. Dat A Rocha zich inspant om dit gebied een fraaie natuurlijke toekomst te bieden, past precies in de doelstellingen van Idee in Uitvoering: vrijwilligers die er samen aan werken om hun eigen omgeving te verbeteren.

Meer berichten