Oud-Bennekom zoekt...

BENNEKOM - De werkgroep Oorlogsslachtoffers van Historische Vereniging Oud-Bennekom is op zoek naar familie van Cornelis Aart van Grootheest, die op 9 oktober 1944 in Zeist overleed. Pas op 3 september 1945 werd hij als overleden ingeschreven in het begraafregister van Ede.

Na een oproep op de Facebookpagina van Oud-Bennekom kwamen al reacties binnen, waardoor de genealogische gegevens van zijn familie compleet zijn. De werkgroep weet ook dat hij in Bennekom gewond raakte na een beschieting vanuit de Betuwe. Hij is begraven in Bennekom. Vader Anthonie van Grootheest was al eerder overleden, op 2 februari 1936. Moeder Jannetje van Grootheest-Van Reemst was aanvankelijk de rechthebbende op het graf van haar zoon. Ze is na de oorlog geëmigreerd naar Canada (Bloomfield, Ontario) en daar overleden en begraven. Cornelis Aart van Grootheest had naast twee jong overleden broers nog drie broers, namelijk Kees, Tony en Jake (Jan). Jan (1924-2002) is overleden en ligt begraven in Canada.

De werkgroep Oorlogsslachtoffers is nu nog op zoek naar nazaten van de familie die meer kunnen vertellen over de familie en hun lotgevallen in de oorlog. ,,Ook zoeken we een foto van Cornelis Aart van Grootheest", aldus Kees Heitink die samen met Henk Gijsbertsen lid is van de werkgroep. Het lijkt er volgens hem op dat zijn nog aanwezige graf in Bennekom niet meer wordt onderhouden en dus vermoedelijk ook niet meer wordt bezocht.

Wie meer weet over de familie van Cornelis Aart van Grootheest kan contact opnemen via info@oudbennekom.nl.

Meer berichten