Foto: Doriet Willemen

DorpsRaadje

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Helaas gaat Karin Dekker de Dorpsraad verlaten. We zullen haar gezellig- en deskundigheid gaan missen. De Dorpsraad bedankt Karin voor de energie die ze de afgelopen jaren in ons mooie dorp heeft gestoken. En toen rees natuurlijk de vraag 'Wie gaat het Praatje van Kaatje overnemen?' Na druk beraad heb ik de eer de pen te mogen overnemen namens de Dorpsraad. Ik ben Ceiloi van Deutekom en ik woon sinds 2008 met veel plezier in Bennekom. Wellicht heb je mij wel eens zien langs rennen of fietsen met onze hond Nelly of met mijn twee zoontjes. Ik vind het altijd leuk om een praatje te maken, dus schiet mij vooral aan. Door het vertrek van Karin is er een plek vrij in ons bestuur. Mail ons als je ons wilt versterken en gezellig iets voor het dorp wil betekenen. Afgelopen vrijdag stond ook de Dorpsraad met een kraam op de Dickensfair. We kregen veel reacties op ons voorstel om de Bennekomse Lampen terug te hangen. Het was een koude maar gezellig drukke kerstmarkt met veel koren. En wat een mooi wit decor! De organisatie van de Dickensfair had alles weer piekfijk geregeld. Bedankt!

Ik ben benieuwd hoe ons centrum er over een aantal jaar uitziet. De gemeente Ede is druk bezig met het project Snelle Fietsroute. Samen met de provincie en de gemeente Wageningen investeren ze geld in een comfortabele fietsroute. Het voorkeurstracé van de gemeente loopt via Grintweg, Dorpsstraat en Edeseweg. Een groep bewoners trotseerde vorige week het slechte weer om de informatieavond bij te wonen. De plannen zijn ook te zien op de website www.ede.nl/snellefietsroute. Ik wil iedereen oproepen om een reactie te geven op de plannen via dezewebsite of door een mail te sturen naar de Dorpsraad. Wij zullen reacties serieus met de gemeente bediscussiëren.

Rest mij nog om u namens de hele dorpsraad fijne feestdagen te wensen!

Meer berichten