Logo bennekomsnieuwsblad.nl


De kazerne van de Bennekomse brandweer voldoet binnenkort niet meer aan de nieuwe, strengere eisen. Verhuizing naar de naastgelegen, leegstaande gymzaal is een mogelijkheid, die onderzocht wordt.
De kazerne van de Bennekomse brandweer voldoet binnenkort niet meer aan de nieuwe, strengere eisen. Verhuizing naar de naastgelegen, leegstaande gymzaal is een mogelijkheid, die onderzocht wordt.

Brandweer heeft nieuwe kazerne nodig

BENNEKOM - De brandweerkazerne in Bennekom is aan vernieuwing toe. Dit jaar worden de wettelijke eisen aangescherpt en de Bennekomse brandweerpost voldoet daar niet meer aan. Verhuizing naar de naastgelegen, leegstaande gymzaal is een mogelijkheid.

Op dit moment hangen de pakken van de brandweerlieden nog in de garage, vlak naast de grote brandweerwagen. Dat mag straks niet meer. Met de nieuwe normen voor schoon werken, moet er een aparte omkleedruimte zijn. En zo zijn er meer ARBO-eisen waaraan de oude kazerne niet meer voldoet. Daar moet dus iets aan gebeuren. Maar wat? Er zijn verschillende opties, ieder met zijn eigen voor- en nadelen. En, niet te vergeten, met bijbehorend prijskaartje.
De brandweerpost in Bennekom is onderdeel van de Veiligheids-en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM). De VGGM heeft de gemeente Ede gewezen op de mogelijkheid om de naastgelegen gymzaal her te bestemmen tot brandweerkazerne. De gymzaal wordt al een jaar niet meer gebruikt en staat in de verkoop. Aangezien de gemeente Ede eigenaar is van zowel de gymzaal als van de brandweerkazerne, heeft de VVGM gevraagd of het haalbaar is om de gymzaal om te bouwen tot brandweerkazerne.
Een andere oplossing zou verbouwen van de huidige kazerne zijn. Ook nieuwbouw op de huidige locatie is mogelijk. En tot slot is verhuizing naar een andere plek, bijvoorbeeld buiten het centrum nabij uitvalswegen, nog een optie. Hier zitten echter de nodige haken en ogen aan in verband met andere aanrijschema's. De resultaten van de haalbaarheidsstudie worden later in 2017 verwacht. Of daarbij alle opties onderzocht worden, is nog niet bekend. Er zal een voorstel uit voortkomen voor de toekomstige huisvesting van de Bennekomse brandweer.

1 reactie
Meer berichten