Logo bennekomsnieuwsblad.nl


Cor van der Waal, Jule de Boer en Cok Aten van het Buurtcomité Beringhem: "We willen als omwonenden graag overleg over de nieuwbouw hier in de tuin van Beringhem." Foto: Doriet Willemen.
Cor van der Waal, Jule de Boer en Cok Aten van het Buurtcomité Beringhem: "We willen als omwonenden graag overleg over de nieuwbouw hier in de tuin van Beringhem." Foto: Doriet Willemen.

Nieuwbouw op terrein Beringhem

BENNEKOM - Sinds de toevallige ontdekking van nieuwbouwplannen voor het terrein achter voormalig verzorgingshuis Beringhem, heerst er onrust bij de buurtbewoners. Er is een buurtcomité opgericht dat hoopt op goed overleg met de projectontwikkelaar. Eén ding is ondertussen duidelijk: goede communicatie is heel belangrijk. Wat speelt er?

Het begon allemaal in maart. Een bewoonster van de Gasthuisbouwing vindt bij toeval op de website van een projectontwikkelaar plannen voor appartementencomplexen van vijf en twee verdiepingen hoog en een aantal grondgebonden (eengezins)woningen op het terrein rondom Beringhem. Volgens de plattegrond grenzen de tuinen van de nieuw te bouwen woningen direct aan die van de huidige seniorenhuizen. Geschrokken stapt ze naar Jule de Boer, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Het Commandeurspark. Deze probeert tevergeefs contact op te nemen met de ontwikkelaar voor een toelichting en overleg. Daarop besluit De Boer om de zorgen van de buurt kenbaar te maken bij de gemeente en de Dorpsraad.

"De deels hoogbejaarde bewoners vrezen voor geluidsoverlast", licht de Bennekomse toe. "Verder zijn veel omwonenden, ook de nieuwe, veelal jonge huurders aan de Haldereng, bang om straks hun vrije uitzicht te verliezen. En in heel de buurt vreest men (nog grotere) parkeerproblemen in de smalle straten wanneer er woningen bijkomen." Reden om 2 juni een buurtcomité op te richten en een enquête te houden onder de bewoners voor draagvlak.

De Dorpsraad begrijpt de bezorgdheid in de buurt en dorpsraadslid John Kisters is in gesprek gegaan met grondeigenaar Bonton Capital BV en met de uitvoerende projectontwikkelaar Dynamivast. "Er wordt nog gewerkt aan een plan, waarbij is toegezegd dat dit plan past binnen de gemeentelijke kaders en de woonbehoefte in Bennekom. Er zal goed gekeken worden naar de groeninvulling en naar de woonvraag in Bennekom, bijvoorbeeld voor seniorenwoningen. Een omgevingsvergunning is nog niet ingediend."

Ondertussen doen er allerlei verhalen de ronde. Vandaar dat deze week de betrokken partijen met elkaar om de tafel zitten om de onrust weg te nemen. "Wat ons betreft praten we in alle redelijkheid met elkaar", zegt De Boer. "Het bestemmingsplan ligt vast dus bebouwing kunnen we niet tegenhouden. Maar wij hopen op iets minder steen en iets meer overleg." De projectontwikkelaar heeft aangegeven het parkeren te zullen oplossen op eigen terrein en het definitieve plan aan de buurt te presenteren.

reageer als eerste
Meer berichten