Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad door Ceiloi van Deutekom

De vakantie begint weer en dat is altijd een vrolijke tijd. Voor dieven is het echter een moment om toe te slaan; dus let op en meld verdachte situaties via 112. Zelf kunnen we alles verzorgd achter laten en goed op slot doen. Er zijn meldingen dat er in het bos vergiftigd vlees ligt; wees alert hierop als je je hond uitlaat. Voorkom overlast van je hond en ruim binnen het dorp de poep op.

Volgend jaar vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Reden voor de Dorpsraad om de belangrijke zaken uit het dorp onder de aandacht te brengen bij de politieke partijen: voor het dorp is het belangrijk dat de identiteit behouden blijft. We willen daarom een kleinschalig, groen en ondernemend dorp zijn, met een levendig centrum en voldoende parkeerruimte.  We willen dat jonge Bennekommers hier zelfstandig kunnen wonen en dat de nieuwe woningbouw gericht is op de doorstroming. We zien graag extra aandacht en zorg voor mensen en buurten die in de knel zitten. Verder willen we dat mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten in bijvoorbeeld de bibliotheek, die naar het centrum komt. Tot slot hopen wij dat de natuur om Bennekom heen groen en toegankelijk blijft. Meld ons wat jij belangrijk vindt via: Info@dorpsraadbennekom.nl. 

‘De vakantie begint weer en dat is altijd een vrolijke tijd’

Op dinsdagavond 21 september informeert de gemeente de Bennekommers over de omgevingsvisie in de Brink (en digitaal).

Onlangs is een werkgroep gestart om een verkeersvisie te maken met het accent op de verkeersveiligheid en doorstroming in Bennekom. Na de zomer vragen we u ook mee te denken.

De Dorpsraad wenst iedereen een gezonde en fijne vakantie toe!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden