Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad

Na een lange periode van online-bijeenkomsten was de Dorpsraad deze maand weer fysiek bijeen. Dat is prettig als je veel met elkaar wilt delen. We zijn blij dat we de Algemene Ledenvergadering (ALV) weer “gewoon” kunnen houden op maandag 5 juli in De Brink van 19.30-20.15 uur. Graag vooraf aanmelden via info@dorpsraadbennekom.nl. Deze is ook via een Teams livestream te volgen. De Dorpsraad kan het niet alleen en daarom zijn we op zoek naar een lid voor de kascommissie voor volgend jaar. Daarnaast komen er binnen de Dorpsraad de komende periode plekken vrij. Laat het ons weten als je het leuk vindt om mee te denken over het dorp, problemen onder de aandacht te brengen en concrete acties voor het algemeen belang op poten te zetten.

De Heidelopers willen we bedanken voor de geweldige avondvierdaagse die zij jaren georganiseerd hebben. Graag behouden we deze traditie voor Bennekom. Hiervoor zijn mensen nodig: wie kan en wil helpen om de avondvierdaagse mee te organiseren?

de Dorpsraad was deze maand weer fysiek bijeen

We zijn met veel zaken bezig geweest. De gemeente gaf een presentatie over de doorfietsroute. Het blijkt dat prijs hoger uitvalt dan bedacht en nu worden er bezuinigingen voorgesteld. Daar waar de veiligheid in het geding is, zal de Raad geld beschikbaar moeten stellen. De verkeersgroep Bennekom hield een eerste bijeenkomst. Zij gaat een plan maken hoe we de verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid én de bereikbaarheid in Bennekom kunnen verbeteren. De groep zal zich in de eerste bijeenkomsten buigen over de vraag wat de belangrijke opgaven zijn voor Bennekom.

Dan de woningbouw in Bennekom -West: wij spraken met het projectteam over de communicatie rondom dit plan. De dorpsraad heeft verzocht om extra informatie op hun site te plaatsen, zodat iedereen dit kan volgen. We blijven het project volgen, net als alle andere zaken die er toe doen!

Ceiloi van Deutekom

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden