De diagnose van... Faas Dolmans


<p>Faas Dolmans, dokter, onderzoeker, huisarts, wellicht straks ook &#39;boer&#39;.....</p>

Faas Dolmans, dokter, onderzoeker, huisarts, wellicht straks ook 'boer'.....

(Foto: )

De diagnose van... Faas Dolmans

Faas Dolmans is er de man niet naar om stil te zitten. Sterker nog: met één ding tegelijk bezig zijn is niet genoeg. In zijn studietijd begon hij aan een meerjarig geneeskundig onderzoek dat hij nog voortzette toen hij al huisarts was. Nu staat hij op het punt het idealisme van zijn vader over te nemen en als ‘boer’ te werken aan onderzoek naar voeding duurzaam produceren.

Door Wout Schotsman

Bennekom. Zijn naam klinkt Limburgs. Zijn vader komt uit Maastricht. Faas zelf is opgegroeid in Bemmel. In die regio is hij, na wat omzwervingen, nu weer neergestreken. Hij studeerde in Groningen, deed zijn co-schappen in Zwolle, met een stageperiode in Suriname (Spoedeisende Hulp). Bij het Diakonessenhuis in Utrecht werkte hij enige tijd op de afdeling interne geneeskunde. Daarvoor had hij al besloten dat hij huisarts wilde worden. Dat betekende de huisartsenopleiding doen. Dat was niet genoeg. Ernaast deed hij drie jaar lang onderzoek naar het signaleren en behandelen van tia’s.

Onderzoeker of arts?

Hij aarzelt geen moment: ”Huisarts!”. Maar dat onderzoek had wel zijn hart. “Snelle reactie op een tia is cruciaal”, zegt hij. Een aanzienlijk deel van de patiënten krijgt binnen niet al te lange tijd na de tia een herseninfarct. De patiënt heeft regelmatig niet direct in de gaten dat hij een tia had. Voor even spraakmoeilijkheden, tintelingen of het krachtsverlies van een hand, gaat niet iedereen direct naar de huisarts. Het is immers al weer over… Voor de huisarts is het constateren van een tia ook lastig. In zijn onderzoek zocht hij naar mogelijkheden om via bloedprikken de tia te constateren. Die mogelijkheden zijn helaas momenteel nog niet goed genoeg. Door de brede publiciteit die zijn onderzoek kreeg, zijn huisartsen wellicht nog meer attent op het herkennen van tia’s.

Huisarts in Bennekom

Hij is, samen met zijn vrouw Lisa Ong, waarnemer in de praktijk van dokter Ellen Stolp. “Een fijne praktijk, prima onder de HOED van het Zorgpunt, plezierige en collegiale collega’s, prettig patiëntenpubliek,” somt hij in één ruk op. Kortom: het werken in Bennekom bevalt hem goed. Hij heeft de ambitie er lang te blijven werken. Maar hij heeft ook het plan om daarnaast nog wat anders te doen. Dat heeft ook te maken met waar Lisa, de kinderen en hij nu wonen.

De appel valt niet ver…

Zijn vader was econoom en altijd al geïnteresseerd in natuur, vooral in vogels. Na zijn pensioen is hij in Bemmel op zoek gegaan naar biologisch-dynamische graanteelt met bescherming en herstel van de vogelstand. Daartoe richtte hij met zijn vrouw de stichting Doornik Natuurakkers op. Inmiddels wordt, in samenwerking met boeren uit de omgeving, een groot aantal hectares akker biologisch-dynamisch bewerkt en wordt er rekening gehouden met ruim 70 hectares weidevogelbeheer. Vader is nu 70 en zou zo langzamerhand deze activiteiten moeten overdragen. Faas wil die activiteiten te zijner tijd graag overnemen. Met Lisa en de kinderen woont hij sinds kort in een oude gerenoveerde boerderij in Ressen, met een hoogstamboomgaard eromheen. Zijn eerste project als boer is samen met zijn vader die boomgaard restaureren. Dat betekent veel en specialistisch snoeiwerk. Daarvoor heeft hij de nodige cursussen gedaan.

Corona

“In het algemeen groeit de druk op huisartsen”, zegt hij. Dat heeft onder meer te maken met de toenemende zorgvraag. Mensen komen sneller en met meer vragen naar de huisarts dan vroeger. Op zich is dat een goede zaak. In deze coronatijd lijken er soms aarzelingen te zijn om naar de huisarts te gaan. Dat is een slechte zaak.

In zijn dagelijkse praktijk zag hij 1 patiënt die echt heel erg ziek was, een aantal patiënten die flink ziek waren en een heel aantal zonder veel problemen. Hij geeft aan dat corona een onderwerp is waarbij veel nuances genoteerd dienen te worden en dat is lastig, zowel voor de patiënten als voor de artsen. Deze situatie is nieuw en vraagt al een lange periode heel veel van mensen.

Meer dan medisch

Faas is gevoelig ook voor de maatschappelijke gevolgen, de economische maar zeker ook de sociale. Van de huisartsen vaagt het continue alertheid en voorzorg. Zoals bij elke crisis haalt corona het beste, maar soms ook het slechtste in mensen naar boven. Hij ziet onrust en wantrouwen toenemen. Iedereen wil zo snel mogelijk terug naar het oude normaal. Of misschien naar een vernieuwd en verbeterd oud normaal...

Hij heeft de ambitie lang in Bennekom te blijven werken

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden