Dorps(p)raad


Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad

Het lijkt stil in coronatijd, maar toch hebben we de nodige informatie om te delen rondom de bouwplannen die er in Bennekom zijn. Meestal wordt de Dorpsraad in een vroeg stadium op de hoogte gesteld van wat er speelt, maar sommige plannen horen ook wij alleen uit de media. Er zijn flink wat projectontwikkelaars die graag willen bouwen, begrijpen we van de gemeente. In de structuurvisie van 2017 zijn deze plekken genoemd en de gemeente gaat over de concrete invulling. Een voorwaarde is dat de projectontwikkelaars een buurtconsultatie organiseren zodat direct belanghebbenden weten wat er speelt.

Zo onderzoekt men wat haalbaar is in Bennekom-West (het terrein tussen Kinderdorp en de Molenstraat) en aan de Edeseweg (voorheen het terrein van de Jehova's Getuigen) onderzoekt de ontwikkelaar of hier woningen aan het gebruik van de gebouwen voor maatschappelijke functie kan worden toegevoegd. Op de hoek van de Dreeslaan/Van Balverenweg wil een ontwikkelaar studentenwoningen plaatsen. De Dorpsraad vindt dit geen goed plan omdat het in strijd is met de structuurvisie. Deze spreekt van villa corridors en toegangswegen met behoud van een waardig dorpsentree. Ook zijn er plannen van de AH voor een nieuwe winkel met parkeergarage. Wij zijn benieuwd naar de consequenties van deze plannen en hopen op een behoud van ons levendig centrum. De appartementen in de Dorpsstraat zijn bijna klaar, waarmee een stukje rust en veiligheid weer terug komt.

'Wij zijn benieuwd naar de consequenties van deze plannen'

De zonnevelden houden ons en iedereen ook bezig. De gemeenteraad geeft aan dat samenspraak met de omgeving nodig is. Bovenstaande ontwikkelingen geven aan dat het goed is dat er een structuurvisie ligt, die met de Bennekommers is ontwikkeld. We hebben kortgeleden deze aandachtspunten daarom opnieuw onder de aandacht gebracht bij alle raadsfracties. Contact ons als je nog vragen hebt via info@dorpsraadbennekom.nl

Ceiloi van Deutekom

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden