<p>Dominee Tonie van Zetten is net naar Bennekom verhuisd. De studeerkamer, tevens ontvangstkamer, is al helemaal ingericht. Op zijn bureau een dierbare herinnering: een oeroude Remington typemachine.</p>

Dominee Tonie van Zetten is net naar Bennekom verhuisd. De studeerkamer, tevens ontvangstkamer, is al helemaal ingericht. Op zijn bureau een dierbare herinnering: een oeroude Remington typemachine.

(Foto: )

Geroepen door de Heer

Wat zou het verschil zijn tussen een directeur van een basisschool, een predikant en een journalist? Er zijn wat flauwe grappen te maken over de onderwijzer met zijn rode potlood en de journalist over zijn kleine afgekloven zwarte potloodje en in dit geval over de predikant met zijn oeroude Remington. De waarheid is dat we in het gesprek niet zo zeer verschillen vonden als wel overeenkomsten. Bovendien, die oeroude Remington is een dierbare herinnering en ernaast staat gewoon een moderne computer.

Door Wout Schotsman

Bennekom. Na een best lange tijd een vacature gehad te hebben, heeft de Hervormde Gemeente van de PKN in Bennekom voor Wijk West een nieuwe predikant gevonden en in kerktaal beroepen en hij heeft het beroep aanvaard. In onze burgertaal: “Ze hebben hem gevraagd te solliciteren, hij heeft dat gedaan en hij is aangenomen.” Hij is Tonie van Zetten. In het noordelijk deel van de gemeente Ede zullen heel wat mensen hem kennen. Hij was van 1998 tot 2003 directeur van de basisschool in De Valk (Lunteren!) en in die periode ook enige tijd ouderling in de Hervormde (Oude) Kerk in Lunteren.

God riep door Zijn Woord

Hoe wordt iemand die jarenlang geroepen heeft dat hij als onderwijzer het mooiste beroep van de wereld heeft, uiteindelijk toch dominee? Zonder te aarzelen riep hij prompt: “God riep mij door Zijn Woord”. Ziende dat er een rij vraagtekens verscheen op mijn voorhoofd legt hij het uit: Als directeur van een basisschool geef je zelf steeds minder onderwijs, heb je steeds minder contact met de leerlingen en dat is juist het mooiste van het vak. Daarom ging hij zondagsschool doen. Dan zag hij tenminste een deel van zijn leerlingen. In die periode was hij ook ouderling in de Oude Kerk in Lunteren. In vakantietijd moest hij als ouderling een preek houden. Hij las daar uit de eerste brief aan de Corinthiërs “Wee mij als ik niet het Evangelie verkondig!”. Dat kwam bij hem binnen en liet hem niet meer los. Hij ging studeren en werd predikant. Sindsdien zegt hij tegen onderwijzers “Jullie hebben het op één na mooiste beroep van de wereld.”

Gereformeerde Bonder

Op internet is te vinden dat hij een boekje heeft geschreven op verzoek van de Gereformeerde Bond. De Gereformeerde Bond is een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland, de PKN. Het karakter daarvan is ‘bevindelijk tot orthodox’. Voor velen is dat de zogenaamde ‘zware kerk’. Dan eerst maar eens een reeks (voor)oordelen bespreken! TV in huis? Nee, niet in de woonkamer. Dominee Van Zetten leest wel elke dag ’s ochtends op de computer het Reformatorisch Dagblad, de Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Je moet als dominee tenslotte wel op de hoogte blijven van wat er speelt in de Nederlandse maatschappij en in de wereld. Daarom kijkt hij op de computer ook wel eens een TV-programma. “Er is niets mis met het kastje”, zegt hij, “maar ik hoef niet alles te zien en ik wil niet alles zien.”

De Herziene Statenvertaling

Lezen uit de Statenvertaling van de Bijbel die dateert uit de 17e eeuw of uit de Nieuwe Vertaling van 1951? Hij lacht en het klinkt wat triomfantelijk: “Uit de Statenvertaling, maar dan veel moderner dan de Nieuwe Vertaling uit 1951. Het is de Herziene Statenvertaling, dicht bij het Hebreeuws en het Grieks, maar dan in de taal van vandaag, zoals die in 2010 is uitgekomen”. Dan toch wel psalmen in de oude berijming? Ja, dat wel, maar niet gezongen met alleen hele noten, zoals in een aantal kerken gebruikelijk, maar ritmisch, zoals ze ook op muziek gezet zijn.

Vandaag

Het moet natuurlijk ook wel even over de maatschappij van vandaag gaan; zeg maar over van alles wat hij niet op TV wil zien: de verruwing, de tweespalt, het geweld. Dat levert een monoloog op: “Het Christelijk geloof is een bron van naastenliefde. Geloof zonder liefde is niets. We hebben allemaal Gods liefde nodig. We moeten het van God verwachten en niet van onszelf. De maatschappij heeft de verzoening van Jezus nodig. God is liefde.” Tenslotte: hoe zit het nu met die overeenkomst tussen de dominee en de journalist? Hij lacht weer. “Wij zijn allebei beperkt door tijd en ruimte. Dominees preken korter dan vroeger en journalisten schrijven kortere artikelen. Om de aandacht vast te houden. Beiden proberen we met zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen en de boodschap integer over te brengen.”

“Wee mij, als ik niet het Evangelie verkondig!”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden