Foto: Doriet Willemen

Dorps(p)raad

Het coronavirus is weer overal aanwezig helaas. Naast het gevaar voor de volksgezondheid, is er nu ook een economische crisis. Alles bij elkaar heeft dit effect op ons welzijn en welbevinden. Gelukkig blijven de scholen nog wel open. Wij hopen dat iedereen blijft omkijken naar zijn naasten en buren. Kleine dingen kunnen het verschil maken voor mensen die geïsoleerd zijn. Het helpt als iedereen een praatje maakt met de mensen in de buurt. Uit de Edese monitor kwam naar voren dat veel mensen zich regelmatig eenzaam voelen. Met Malkander en het loket 'Vraagt U Maar' hebben we gezocht naar manieren om contact te maken. Helaas lukt het niet om in contact te komen met hen die om een praatje verlegen zitten. Iedereen kan zich daar melden en schroomt u toch niet.

We zien dat schulden oplopen bij gezinnen. De gemeente heeft ons gevraagd een oproep te doen en hier aandacht voor te vragen. Er vroeg bij zijn om een betalingsregeling te treffen werkt! De gemeente heeft goede relaties met de woningbouwverenigingen en nutsvoorzieningen. Onnodige afsluitingen en huisuitzettingen kunnen we voorkomen. Ook informatie over de nodige (inkomens)regelingen voor ondernemers en voor gezinnen zijn bij hen bekend.

'Het helpt als iedereen een praatje maakt met de mensen in de buurt'

Uit onze gesprekken in het wijkteam, waar diverse organisaties bijeenkomen, blijkt dat de spanningen soms oplopen in gezinnen en buurten. Laten we goed op elkaar letten en elkaar helpen om door deze lastige tijd te komen.

Een ander onderwerp is energie en duurzaamheid. We spraken met de ambtenaar die hierover gaat. Hij wil graag benaderd worden door mensen die iets willen doen om hun huis en omgeving groener en duurzamer te maken. Ook zal hij in overleg gaan met de werkgroep Kraats / Nergena en de scholen om te onderzoeken wat mogelijk is. Zo kunnen we met elkaar het energievraagstuk oplossen.

Ceiloi van Deutekom

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden