V.l.n.r.: Agnès Gilles, Anne Verbaan, Roos van Doorn, Gilles Ampt, Loeki van der Laan, Garbrich Baalbergen (staand) en Jan Heine (zittend)
V.l.n.r.: Agnès Gilles, Anne Verbaan, Roos van Doorn, Gilles Ampt, Loeki van der Laan, Garbrich Baalbergen (staand) en Jan Heine (zittend) (Foto: )

Stel dat Mark Rutte zei dat…….

Door Wout Schotsman

Vorige week werd de 7e en laatste ‘Zomerboodschap’ gepubliceerd. Het Bennekoms Nieuwsblad stelde Bennekomse voorgangers van geloofsgemeenschappen / kerken in de gelegenheid hun ‘Zomerboodschap’ door te geven aan de lezers van het Bennekoms Nieuwsblad. Twee organisaties werden ook benaderd, maar wilden niet meewerken of reageerden zelfs helemaal niet op onze uitnodiging. In deze periode mochten de kerken maar een beperkt aantal kerkgangers toelaten. De 7 Zomerboodschappen gingen ‘naar alle Bennekommers’…. Er werd dus niet alleen ‘voor eigen parochie’ gepreekt. Wat is nu de maatschappelijke betekenis van deze 7 Zomerboodschappen?

BENNEKOM -. Ooit hadden kerkelijke boodschappen gezag. Via de religieuze politieke partijen hadden de kerken invloed tot in het gemeente- en landsbestuur. Stel dat Mark Rutte de 7 Bennekomse Zomerboodschappen via persconferenties had uitgesproken, wat zou daar dan de maatschappelijke betekenis van geweest zijn? Zijn liberale motto is nog steeds ‘Samen krijgen we het virus eronder’. Een positieve boodschap , maar toch is er steeds de dreiging ‘Zo niet, dan….’ Maatregelen, bekeuringen, want daarmee tref je ‘de Nederlander’ kennelijk het meest: in de portemonnee. Eigenlijk is die dreiging niet zo veel anders dan de dreigingen van ooit, die samen te vatten is als ‘hel en verdoemenis’.

De 7 Zomerboodschappen

Agnès

Agnès Gilles citeerde een oude Zuid-Afrikaanse uitspraak: ‘Alles sal reg kom as ons almal ons plig doen’. Dat lijkt warempel wel op Rutte! Maar Agnès verbindt daar geen dreiging aan. Integendeel. Haar zomerboodschap is ‘Leef! En heb lief!’ Vol vertrouwen en optimistisch vooruitkijken. Klagen en angst helpen niet. Optimisme helpt om oplossingen te vinden!

Roos

Dat optimisme van Agnès Gilles vinden we ook terug bij Roos van Doorn. Haar Zomerboodschap is ‘Voel je vrij om te spelen, met humor en verdraagzaamheid. ‘ Als je durft te spelen ontstaat er energie en creativiteit, ruimte voor het vinden van oplossingen, levenslust.

Anne

Alle 7 voorgangers reageren op de huidige veranderingen, veroorzaakt door de coronacrisis. Anne Verbaan stelt dat ze door de coronacrisis meer is gaan nadenken over wat nu werkelijk belangrijk is. De wereld verandert, maar het evangelie blijft hetzelfde. We zullen voortaan anders moeten werken. Dat betekent omdenken. Maar dat kan niet zonder ontmoeten, op welke manier dan ook.

Loeki

Door de eeuwen heen hebben allerlei dictators scherp gezien dat angst een middel is om mensen in het gewenste gareel te houden. Loeki van der Laan benadrukt dat we vertrouwen moeten voeden en niet de angst. Het dankbaar zijn voor het positieve dat we wel hebben, verdrijft de angst en maakt ruimte vrij voor vertrouwen.

Gilles

Kijk om je heen en kijk om naar de ander, zegt Gilles Ampt. Kijk om je heen! Het is niet altijd een prettige wereld, maar er is ook zoveel moois om blij van te worden. En kijk om, naar de ander. Als je elkaar niet ziet, dan weet je ook niet hoe het met de ander gaat en wat je voor de ander kunt doen. Op zoek naar ontmoeten dus.

Garbrich

Garbrich Baalbergen beschouwt zichzelf als reiziger. Graag in letterlijke zin, maar ook als reiziger door het leven. Elke dag is weer anders en dat zet je ook aan het denken over jezelf, over wat op dit moment jouw eigen deel van de wereld is. Hij is verbaasd dat het Europa, waarvan de bewoners eeuwen uitzwierven over de hele wereld en nog steeds wonen en werken in alle werelddelen, er nu moeite mee heeft om bewoners van andere werelddelen toe te laten. Wij zijn allemaal reizigers, zegt hij, al weten we vaak niet waarheen. Niet teveel omzien naar wat is geweest, maar vol vertrouwen vooruit, waar je ook heen gaat.

Jan Heine

De nestor van de 7 is Jan Heine. Hij ziet dat vanzelfsprekendheden zijn verdwenen en dat er onzekerheden voor in plaats zijn gekomen. Tegelijkertijd ziet hij hoe velen creatief en daadkrachtig op zoek zijn gegaan naar nieuwe vormen om oude waarden te kunnen handhaven. Hij vindt dat de kerk een platform moet zijn waarbinnen mensen met elkaar in gesprek gaan, naar elkaar kijken en naar elkaar luisteren, zonder elkaar meteen de maat te nemen. Op naar een verdraagzame samenleving! Wees sterk en moedig!

De 7 Zomerboodschappen

Je zou kunnen zeggen dat het tot het nationale erfgoed hoort om wanneer je het niet eens bent met een dominee, om dan je eigen kerk te stichten. Kerken die elkaars concurrenten zijn… Het is voor een buitenstaander een bijzondere belevenis om gesprekken te hebben met 7 Bennekomse voorgangers, zonder ook maar iets te merken van concurrentie of gelijkhebberigheid. De zomerboodschappen hadden uit de mond van een minister-president kunnen komen:

De wereld van morgen zal nooit dezelfde zijn als die van gisteren, maar onze oude waarden blijven dezelfde: het evangelie, onze vrijheden, verdraagzaamheid, respect voor anderen, solidariteit. Leef en heb lief! Wees speels en maak ruimte voor energie en creativiteit. Voed niet angst maar vertrouwen. Alles komt goed als we allemaal ons gezonde verstand gebruiken, naar elkaar kijken en luisteren, naar elkaar omzien. Vol vertrouwen op weg naar de toekomst. Wees sterk en moedig.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden