In 2020 verandert er veel in de Bennekomse onderwijswereld: 2 scholen weg, maar ook een nieuwe.... naam.
In 2020 verandert er veel in de Bennekomse onderwijswereld: 2 scholen weg, maar ook een nieuwe.... naam.

Twee fameuze scholen verdwijnen

De Wingerd + de Julianaschool = De Plataan

Door Wout Schotsman

Merkwaardig. In de wijk tussen Edeseweg, Vossenweg, Selterskampweg en Heelsumseweg zijn de meeste straten lanen genoemd. Een laan is een straat waar aan beide kanten bomen staan. Er is een straatje dat helemaal aan die omschrijving voldoet, met monumentale bomen aan weerszijden, die een sluitend bladerdak vormen. En juist dat straatje, meer laan dan welke andere straat ook in dat gebied, heet de PlatanenWEG…

Bennekom. Het is dan ook niet zo gek dat een school die aan die weg staat, ‘De Plataan’ wordt genoemd. De platanen zien dat onverstoorbaar aan. Ooit zagen ze dat die school de Nassauschool heette. Later werd die school De Wingerd genoemd. Misschien is er nog wel iemand die weet waarom. Formeel met ingang van 1 augustus heet de Wingerd nu ’De Plataan’. Het is uit te leggen waarom.

Locatie …………..

Een eindje verderop naar het Westen, vinden we de Julianaschool. Of liever gezegd: die vinden we niet. De Julianaschool… een school met een enorme geschiedenis. Hij werd opgericht in 1922 als de Gereformeerde school, later de Julianaschool genoemd. Wat oudere Bennekommers herinneren zich wellicht dat de school gevestigd was in het gebouw dat nu bekend staat als ‘De Commanderij’, tegenwoordig Denksportcentrum in een gemeentelijk monument. In 1976 verhuisde de Julianaschool naar het huidige gebouw. Maar daarop staat nu plotseling ook CNS Basisschool De Plataan. Inderdaad, de CNS Basisscholen De Wingerd en de Juliana zijn nu gefuseerd tot ‘De Plataan’ met locatie Heidelaan en locatie Halderweg.

Juffen, meesters en bovenmeesters

Ooit groeiden meerdere generaties op met dezelfde juf, meester of bovenmeester. In de oorlog en een aantal jaren daarna had de Nassau-school meester Van de Pol, die bij het verzet zat. De Wingerd had ruim 40 jaar ‘concierge’ Opa Willem, die waarschijnlijk bij oud-leerlingen bekender is dan een aantal leerkrachten. De Julianaschool had de legendarische meester Van Diermen en later meester Krikke, beide befaamd bij meerdere generaties! Grote veranderingen in het onderwijs in die tijd: meesters en juffen werden leerkrachten en later basisschoolleraren. Bovenmeesters werden schoolhoofden en werden later gepromoveerd tot directeuren.

Nog meer vernieuwing

Na een langdurig fusieproces, waarbij leerkrachten en ouders nauw betrokken waren, is het nu dus De Plataan. De naam is nieuw, maar ook de lesmethoden worden vernieuwd. Spannend voor de leerlingen en de leerkrachten! In het nieuwe schoolseizoen, zal het wel even wennen worden. De leerlingen van de groepen 1 t/m 6 van de beide scholen worden door elkaar gehusseld, die van de groepen 7 en 8 gaan ‘gewoon’ door. Voor de leerkrachten is het ook spannend: zonder te solliciteren gaan ze toch naar een nieuwe school. Ze hebben er zin in!

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden