Afbeelding
Google Streetview

Ingezonden brief: Sluipverkeer Bennekom

4 februari 2022 om 14:00 Verkeer en vervoer

BENNEKOM In Bennekoms Nieuwsblad/Ede Stad van 2 februari stond een mooi positief artikel: ‘sluipverkeer ontmoedigd’. Dat klinkt best goed en suggereert dat het probleem is opgelost. Maar is dat ook zo?

Inmiddels 4 jaar geleden hebben de bewoners van Bennekom bij monde van de Werkgroep Bennekom-Oost de gemeente gevraagd maatregelen te nemen tegen de te hoge snelheden in Bennekom en het vele sluipverkeer in dit deel van ons dorp.

Daar was een heel concrete aanleiding voor. De gemeenteraad had in november 2017 een motie aangekomen waarin het college werd opgedragen om met bewoners van Bennekom te overleggen over het tegengaan van sluipverkeer en te bezien of er snelheidsremmende maatregelen nodig zouden zijn. Die maatregelen moesten dan in het derde kwartaal van 2018 gerealiseerd zijn. Laten we eerlijk zijn: ambities genoeg. Misschien wel een beetje veel voor zo’n korte periode.

Ik ga niet in op de vele malen dat we met de wethouder en ambtenaren contact hebben gehad. Meestal in goede harmonie, maar niet altijd. Eerst over metingen. Dan over de interpretatie van die metingen. Dan over maatregelen. Dan over de uitvoering van die maatregelen. Dan weer opnieuw over metingen om het effect van maatregelen te weten. Dit alles natuurlijk gehinderd door corona: het heeft geen zin te meten op een moment dat er een lockdown is.

Uiteindelijk is er een pakket maatregelen gekomen. Dat klopt wel. Het pakket is veel meer uitgekleed dan we eigenlijk voor ogen hadden. 

Maar hebben die maatregelen effect gehad? Op sommige plaatsen in de wijk geven de metingen een ander resultaat aan dan in de nulmeting. Hier en daar is de snelheidsoverschrijding wat geringer geworden. En er is inderdaad minder sluipverkeer. Maar de snelheden zijn nog steeds te hoog. Er zijn dagelijks grove overschrijdingen. Nog steeds gebruiken dagelijks zo’n 800 automobilisten Bennekom-Oost als sluiproute.

Maar wat wil dat dus zeggen? Dat zegt niet meer dan dat we op de goede weg zijn. De gemeente heeft  maatregelen genomen die enig effect hebben. Gelukkig maar na vier jaar..

In het artikel staat ook een zin die absoluut niet klopt: ‘Er is geen aanleiding om nu vervolgmaatregelen te treffen. Met deze evaluatie is het project verkeersmaatregelen Bennekom Oost afgesloten’. 

Hoezo? De inrichting van de wegen in Bennekom Oost is nog lang niet zo dat het verkeer zich aan de snelheden voor een verblijfszone, 30 km, houdt. Hoezo? Het aantal motorvoertuigen dat hier ‘sluipt’ is nog steeds te hoog. We hebben een maximum van 2000 voertuigen per dag op de Selterskampweg afgesproken met de gemeente. Daar zijn we nog lang niet.

Er is alle reden voor de gemeente om juist nu door te pakken. We zijn nota bene op de goede weg. Dan laat je het er toch niet bij zitten? Wat is dit? Waar ben je dan mee bezig? Waar is de ambitie van vier jaar geleden gebleven?

Het is best te begrijpen dat de wethouder de effecten van de doorfietsroute en de Parklaan wil afwachten. Bij de doorfietsroute worden de inritten van de wijk bij de Vossenweg en de Strooiweg gereconstrueerd. Maar het is volstrekt onbegrijpelijk om bijvoorbeeld de inrit van de wijk bij de Heelsumseweg, een bloedlink punt, niet aan te pakken. Die stond aanvankelijk in de planning en is daar zonder blikken of blozen weer uit gehaald. 

Over ambitie gesproken: welk college dat een beetje bij de tijd is, ziet niet dat we toe zijn aan een verkeersbeleid in woonwijken waar fietsers en voetgangers zich veilig kunnen voelen, sterker nog: veilig kunnen zijn.

Nee, we zijn er nog lang niet. Het is een goede zaak dat het college tegen de verkiezingen de balans wil opmaken. Maar een nieuw college moet het werk van het oude college toch echt afmaken. 

Het is pas goed als het af is en dat is nog lang niet het geval. Dat blijkt ook uit de verkeersvisie die de Dorpsdaad op 2 februari aan de wethouder heeft aangeboden. Er valt niets af te sluiten. Het is een kwestie van volhouden voor de gemeente. De gemeente gemeente moet met creatieve aanvullende maatregelen komen.

Een college dat zichzelf serieus neemt laat zich toch niet ontmoedigen door sluipverkeer? Zet nog een tandje bij. Houd vol. Het gaat goed komen. De Werkgroep Bennekom Oost houdt ook vol.

Gerrit Breman, namens Werkgroep Bennekom-Oost

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie