Afbeelding
Foto: planet_fox via Pixabay

Wat zijn de regels voor afvalbeheer bij bedrijven?

20 september 2023 om 09:46 Partnercontent

Als het gaat om afvalbeheer bij bedrijven, dan zijn er twee schakels, namelijk extern en intern beheer. Het is belangrijk om intern alles te optimaliseren. Dat betekent dus dat het om meer gaat dan het gebruik van een rolcontainer alleen. Op deze plek leer je alles over de regels die gelden op dit gebied. Dit zijn de richtlijnen zoals die door het Europees Parlement zijn  vastgesteld. Zo weet je zeker dat je doet wat je moet doen op de juiste manier. De volgende zaken moet je goed in het oog houden.

De hiërarchie van afvalverwerking

De regels van het Europees Parlement draaien om elke stof of voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen’. Daarbij wordt gewerkt volgens een bepaalde indeling van afval volgens de volgende hiërarchie: preventie, hergebruik, recycling, andere nuttige toepassing en verwijdering. Dit is dan ook de manier waarop bedrijven het afvalbeheer moeten baseren om succesvol te zijn. Milieu Service Nederland kan hierbij helpen. Zo weet je zeker dat het op correcte wijze gebeurt.

Beheer op juiste wijze

In de regels is te lezen dat afvalbeheer voor bedrijven zonder enig risico voor water, lucht, bodem, fauna en flora, zonder geluids- of geurhinder te veroorzaken of schade te berokkenen aan natuur- en landschapsschoon moet gebeuren. Dit geldt voor alle sectoren van het bedrijfsleven. In restaurants is dit dus niet anders dan op een bouwplaats, maar ook op een kantoor moet zo gewerkt worden aan het afvalbeheer. Dit betekent dus dat de regels in dit opzicht voor iedereen gelijk zijn. Dat maakt het ook wel zo gemakkelijk.

Zelf alles verzorgen

Wanneer je naar de richtlijnen kijkt, dan zie je ook dat de bedrijven de mogelijkheid krijgen hun afval zelf te behandelen, of daar een officieel erkende exploitant erbij te betrekken. Het is bovendien ook nog eens zo dat hier specifiek naar verwezen wordt. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf om het afval te sorteren. Dit doe je op basis van het soort afval waar het om gaat. Zo is alles op een goede manier te verwerken. 

Zorgen voor goede verwerking

Het materiaal waar het om draait bij een specifiek soort afval, moet goed worden verwerkt. De zaken moeten bovendien worden geregistreerd. Of je nu als ondernemer zelf voor de afvalverwerking zorgt, of je laat dit doen door een erkend bedrijf, maakt geen verschil. Dit moet altijd op correcte wijze gebeuren, dus verdiep je hier goed in. De regels zijn van toepassing op afval dat voortkomt uit de eigen activiteiten van het bedrijf, als afval dat vrijkomt tijdens het productieproces. Zorg dus ook dat je alle soorten afval op de juiste wijze verwerkt. Dit maakt al het verschil.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie