Secretaris van Plicht Getrouw, Peter Schotsman, is blij, dat hij zijn steentje aan de woningstichting heeft kunnen bijdragen.
Secretaris van Plicht Getrouw, Peter Schotsman, is blij, dat hij zijn steentje aan de woningstichting heeft kunnen bijdragen. Dick Martens

Plicht Getrouw na 102 jaar gefuseerd

13 januari 2022 om 09:49 Overig

Meer dan 100 jaar sociale woningbouw in Bennekom

BENNEKOM Op 21 november 1919 zag onder de naam ‘Plicht Getrouw’ een woningbouwvereniging in Bennekom het levenslicht. Voortgekomen uit de ledenvergadering van de in 1903 opgerichte Christelijk werkliedenverbond ‘Werkend Help Ik’, ter ondersteuning van werklieden, met als motto: ‘we hebben onze plicht getrouw vervuld door te werken in het belang van den werkman’. Maar na meer dan een eeuw te hebben bestaan, 102 jaar en 41 dagen om precies te zijn, is de Bennekomse woningbouwvereniging op de drempel van 2022 gefuseerd met Stichting Woonstede in Ede.

Dick Martens

Hoewel er voor de 811 Bennekomse huurders niet echt veel verandert en er zelfs twee bestuursleden, secretaris Peter Schotsman en vicevoorzitter Dick van den Berg als contactpersonen nog twee jaar ten dienste van de huurders zullen blijven staan, is de tenaamstelling op de website wel gewijzigd in Voormalige Stichting Woningcorporatie ‘Plicht Getrouw’ . ,,We zijn een bestuur van vijf vrijwilligers”, blikt Schotsman (67) terug op het moment waarop werd besloten de fusie kracht bij te zetten. ,,We raakten onze voorzitter, de man van de financiën en onze man vastgoed kwijt. Bovendien zijn bestuursleden tegenwoordig persoonlijk aansprakelijk als er zaken misgaan. En kunnen we een dergelijke verantwoording onze nieuwe vrijwilligers nog aandoen? Vrijwilligers die bovendien ook moeilijk te vinden zijn. Dat zagen we ook niet gebeuren en zijn we gaan zoeken naar andere vormen voor de toekomst en kwamen uit bij Woonstede, geen onbekende voor ons. Zij deden al sinds 1948 het onderhoud van onze woningen.”

Maar Plicht Getrouw en Woonstede hadden ook al de onderlinge afspraak gemaakt, dat als er op het gebied van sociale nieuwbouw in Bennekom iets nieuws kon worden gerealiseerd Plicht Getrouw het in eerste instantie zou doen, maar konden zij het niet, dan sprong Woonstede bij. ,,Een voorbeeld daarvan was de sociale woningbouw op het voormalig terrein van het Bennekomse ziekenhuis. Dat hebben we samen kunnen realiseren. Het betekende voor ons, dat wij er ineens meer dan 100 woningen bijkregen. Weliswaar een financiële molensteen, maar daarbij hadden we de mazzel, dat de rente steeds meer zakte en wij onze leningen gunstig konden oversluiten. Dus financieel was er geen enkele noodzaak om te fuseren, maar qua bezetting en verantwoording was het zinnig om het wel te doen.” Omdat het sociale huisvesting betrof, dus overheidsgeld, moesten er nog wel ‘hobbels’ worden genomen. ,,Administratief, maar ook hadden we onder andere een positieve zienswijze van de huurdersorganisatie nodig. Die kregen we, evenals de zienswijze van de gemeente Ede. We konden de stap maken en de fusieovereenkomst werd getekend. Het waren voor mij zeven geweldige jaren, waarbij ik, samen met mijn vier mede-vrijwilligers blij was mijn steentje aan Plicht Getrouw te hebben kunnen bijdragen. En daarmee echt wat voor de Bennekomse huurders hebben kunnen betekenen.”

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie