Afbeelding

Column dorpsraad

Overig

Dorps(p)raad

BENNEKOM Het jaar 2022 is alweer een week onderweg. Wij wensen namens de Dorpsraad iedereen een geweldig 2022. De Dorpsraad Bennekom kijkt terug op een mooi en druk jaar. Op het sociaal domein waren we in het wijkteam de constante factor; waarin zowel de wijkregisseur, politie en Malkander wisselden van personen. Voor het nieuwe jaar hebben we een mooi jaarplan gemaakt. Afgelopen jaar zijn er drie corona sportdagen voor kinderen en jongeren georganiseerd en een burendag. We hebben meegedacht hoe we de sfeer in een aantal wijken konden verbeteren en veel overleg gehad met raadsleden, ambtenaren, afdelingsmanagers, het college, andere dorpsraden, verenigingen en sportservice.

Rondom de omgevingsvisie hebben we onze rol met succes opgeëist. Met de betrokken ambtenaren, de andere dorpsraden en de inwoners hebben we de keuzes aangescherpt. Het resultaat van twee bewonersavonden, maandelijkse overleggen met de dorpsraden en met de gemeente, leidde tot drie aangenomen moties in de raad, over onder andere de grens van de bebouwing in Bennekom.

Rond Natuur hebben we onze mouwen uit de mouwen gestoken met bloemrijk Bennekom. Het plein bij de Plus en het Bart van Elstplantsoen hebben bijen en vlindervriendelijke beplanting gekregen. In het buitengebied is de uitgifte van nieuwe beplanting geregeld en nu kijken we mee met een nieuw natuur initiatief. Een nieuwe stichting wil kijken of het mogelijk is Bennekomse natuur bij het land van Peelen, inclusief te beheren en eventueel kan aankopen.

Met een verkeerswerkgroep, bestaande uit ongeveer twintig Bennekommers, zijn we met ondersteuning van een extern bureau en de gemeente tot een visieplan gekomen voor Bennekom voor de lange termijn. Veiligheid en de juiste doorstroming van verkeer staan daarbij voorop.

Met de projectontwikkelaars in Bennekom is gesproken om veel aandacht te schenken aan het participatieproces met de Bennekommers rondom plannen. Dit is geadviseerd zodat er een breed draagvlak is en komt bij de bewoners bij de ontwikkelingen van plannen zoals Bennekom West, het centrum en het gebied van voormalige Jehova’s getuigen.

Wij willen iedereen bedanken voor hun inzet en voor de fijne samenwerking. Wij kijken uit naar het komend jaar met drie nieuwe leden in onze Dorpsraad en de gemeenteraadsverkiezingen. Verder wensen we iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

advertentie
advertentie